Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Verejná vyhláška SaZ INVEST, s.r.o. - Shopping centrum Skalica - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - komunikácie a spevnené plochy

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/shopping-centrum-skalica

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením tu ku stiahnutiu tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 4. 2019

Zodpovedá: Renáta Kazinotová

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK