MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Skalica

 

Materská škola Skalica

​Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materská škola Námestie slobody č. 10, Skalica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mesto Skalica s účinnosťou od 1. januára 2003.

Štatutárnym zástupcom MŠ Skalica je riaditeľka Mgr. Olga Luptáková, ktorá má na každom pracovisku svoju zástupkyňu. Na všetkých materských školách sa realizuje výuka základov  nemeckého jazyka a logopedická výchova. V súčasnosti má materská škola 23 tried a 545 detí.

Súčasťou Materskej školy Skalica je 6 elokovaných pracovísk:

  • MŠ Skalica Hviezdoslavova 1
  • MŠ Skalica L. Svobodu 31
  • MŠ Skalica Pod Kalváriou
  • MŠ Skalica Pri potoku
  • MŠ Skalica Hurbanova 1
  • MŠ Skalica Dr. Clementisa 59

 

Základná škola Skalica, Vajanského 2 

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Vajanského je riaditeľ Mgr. Vladimír Šenk. V škole je realizovaný školský  vzdelávací  program  pre 1. a 2. stupeň  ZŠ  -  ISCED 1 a ISCED 2. Škola má v súčasnosti 32 tried a 770 žiakov. 


 

Základná škola Skalica, Mallého 2

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Mallého je riaditeľ Mgr. Peter Martinovský. V škole je realizovaný školský vzdelávací program  pre 2. stupeň  ZŠ  -  ISCED  2. Škola má v súčasnosti 10 tried, 154 žiakov a je to škola so športovým zameraním.


 

Základná škola Skalica, Strážnická 1

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Strážnická je riaditeľka Ing. Eva Hanzalíková. V škole je realizovaný školský  vzdelávací  program  pre 1. a 2. stupeň  ZŠ  -  ISCED 1 a ISCED 2. Škola má v súčasnosti 22 tried a 473 žiakov.
Škola ako jediná v meste Skalica má prípravný ročník.


 

Základná umelecká škola Dr.Janka Blahu Skalica, Kráľovská 16

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom pre ZUŠ Skalica  je riaditeľ Marek Gula. Škola vzdeláva v súčastnosti spolu 1413 žiakov a dospelých. Základná umelecká škola Skalica poskytuje základné vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a výchovno-vzdelávací proces prebieha v štyroch odboroch:

  • hudobnom 
  • tanečnom
  • literárno-dramatickom
  • výtvarnom

Zodpovedá: Mgr. Ivan Kucharič