MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Starostlivosť o seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Príspevok na spoločné stravovanie

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v sume 1,00; 0,76 a 0,50 € na jedno teplé jedlo v pracovné dni podľa výšky dôchodku. Občania majú možnosť vybrať si stravovanie v stravovacom zariadení, s ktorým má mesto uzatvorenú zmluvu, v tabuľke je uvedený prehľad stravovacích prevádzok a úhrady stravníkov.

 

STRAVOVACIE ZARIADENIE

CENA OBEDA

DOPLATOK STRAVNÍKA ZA OBED
podľa výšky dôchodku
priznaný príspevok Mesta

Úhrada za rozvoz stravy

 

 

Do 300 €
príspevok 1,-€

Viac ako 300 do 350 €
príspevok 0,76 €

Viac ako 350 do 400 €
príspevok 0,50 €

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Koreszkova 7, Skalica

3,40 €

2,40

2,64

2,90

+ 0,30 € rozvoz
Mesto Skalica
pracovné dni

Gurmán
Koreszkova 4
Skalica

3,60 €

2,60

2,84

3,10

+ 0,30 € rozvoz
Mesto Skalica  pracovné dni 

M. Macháčková
Potočná 93 Skalica

2,50 €

1,50

1,74

2,00

+ 0,27 € rozvoz vývarovňa  pracovné dni

Pecorella s.r.o
Gorkého 1A/2618
Skalica

3,50 €

2,50

2,74

3,00

+ 0,30 € rozvoz vývarovňa  pracovné dni a soboty a nedele


Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri   základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov určuje obec v hodinách. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni za úhradu 0,50€/1hodina.

 

Sociálna služba v jedálni – rozvoz stravy do domácností

Mesto Skalica zabezpečuje sociálnu službu v jedálni – prostredníctvom donášky stravy do domácnosti občana v pracovné dni. Podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku alebo nepriaznivý zdravotný stav. Úhrada za donášku stravy do domácnosti občana je 0,30 € za jednu donášku. Mesto Skalica dováža stravu podľa výberu klienta z FnsP Skalica a z vývarovne Gurmán.

 

Mestské centrum sociálnych služieb

Mesto Skalica vytvára pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím jedinečné možnosti pre rehabilitáciu, relaxáciu, zmysluplné trávenie voľného času a dobrovoľné združovanie v spoločenských organizáciách. Pre udržanie psychickej a fyzickej kondície poskytujeme bezplatne:

 • orientačné meranie fyziologických funkcií – krvný tlak, cukor, cholesterol
 • rehabilitačné procedúry – masážne kreslá, magnetoterapia, bioptronické lampy, liečba teplom, akupresúrna podložka, prístrojová masáž chodidiel
 • požičovňa zdravotníckych pomôcok – chodúľky, toaletné kreslá a vozíky
 • posilňovňa
 • príjemné prostredie v modrom salóniku – TV, rádio, káva, čaj

Ďalšie spoplatnené služby za výhodné ceny pre seniorov :

 • klasická masáž
 • pedikúra
 • kozmetika

V Mestskom centre sociálnych služieb ponúkame kultúru, rekreácie, gastronómiu, šport – pohyb, družobné vzťahy, sociálno – zdravotné poradenstvo, dni zdravia, tvorivé dielničky a množstvo ďalších aktivít a zaujímavých projektov. Seniori, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci majú možnosť stať sa členom a vybrať si z nasledovných organizácií:

 • Jednota dôchodcov, Ženský spolok Babinec
 • Klub dôchodcov
 • Liga proti rakovine Klub Lýdia
 • Základná organizácia zdravotne postihnutej mládeže
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnych postihnutím
 • Rehabilitačné centrum pre sluchovo postihnutých
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Všetky organizácie sídlia na Štíbori v Mestskom centre sociálnych služieb na Kráľovskej ulici č. 9, kde nájdete kontaktné informácie.

 

Posudková činnosť

Mesto Skalica vykonáva posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.

 

Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov

 

Ďalšie sociálne zariadenia a inštitúcie v meste Skalica

 

Legislatíva predmetnej oblasti

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad