Menu

Skalica

Dobrovoľníci Farskej charity Skalica odvádzajú obrovský kus práce. Pomoci odídencom z Ukrajiny obetujú všetok svoj voľný čas

Od prvého dňa vypuknutia vojny Farská charita Skalica spustila zbierky a naďalej sa aktívne podieľa na poskytovaní komplexnej pomoci odídencom, ktorí sú ubytovaní v Skalici a blízkom okolí.

Prílev odídencov z Ukrajiny spustil vlnu veľkú solidarity. Od prvého dňa vypuknutia vojny Farská charita Skalica spustila zbierky a naďalej sa aktívne podieľa na poskytovaní komplexnej pomoci odídencom, ktorí sú ubytovaní v Skalici a blízkom okolí. Jej činnosť funguje čisto na dobrovoľníckej báze (popri  zamestnaní). O tom, aké aktivity plní a čo všetko zahŕňa pomoc ľuďom utekajúcim z rodnej krajiny, nám povedala terénna sociálna pracovníčka Mgr. Barbora Vajlová.

 • Akú formu pomoci ponúka Farská charita Skalica a pre koho je určená?

Farská charita Skalica patrí do siete charít Bratislavskej arcidiecéznej charity. Poskytujeme služby nielen pre odídencov z Ukrajiny, ale pravidelne poskytujeme potravinovú pomoc ľudom v núdzi vďaka darom od rôznych ľudí, organizácií a spoločnosti Tesco, od ktorej odoberáme potravinovú banku. Počas dištančného vzdelávania sme deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci s  miestnymi firmami a súkromnými darcami poskytovali techniku ako počítače, tablety, telefóny, aby sa mohli žiaci vzdelávať a aby nestratili kontakt so školou. Tým, ktorí sa nachádzali v krízovej situácii  a nemohli si platiť internet, sme poskytli úhradu internetu. Takisto pre ľudí v núdzi zo Skalice organizujeme rôzne swapy, kde si môžu vybrať oblečenie a obuv. Pravidelne organizujeme charitatívnu akciu Vianoce do rodín, organizujeme odborné prednášky, kurzy. Zaraďujeme deti do denných letných tábor, podporujeme talenty. Tiež poskytujeme sociálne, pracovno-právne poradenstvo. Pomáhame nájsť prácu.  Teraz sa orientujeme na pomoc odídencom z Ukrajiny, čo si vyžaduje veľa času. To však neznamená, že ostatným ľudom v núdzi, ktorí sa na nás obrátia, nepomôžeme, ale prosíme o trpezlivosť. Často sa stretávame s názorom a útokmi, že sa ostatným nepomáha. Nie je to pravda. Avšak chcela by som zdôrazniť, že ktokoľvek sa môže stať dobrovoľníkom, alebo môže byť nápomocným ľuďom v núdzi vo svojom okolí.

 • Viete približne koľkým ľuďom utekajúcim z Ukrajiny ste pomohli?

Vďaka systematickej a koordinovanej pomoci a spolupráci s viacerými podnikateľmi, lekármi a organizáciami, firmami v Skalici a tiež vďaka spolupráci s okolitými obcami približne 120 ľudí našlo bezpečie v dočasnom ubytovaní.

Od prvých dní ich sprevádzame na úradoch, v banke, u lekára. Postupne ich integrujeme do bežného života - pomáhame im nájsť prácu, deti zaraďujeme do školského vzdelávania.

Vďaka Vašej hmotnej i finančnej pomoci od ľudí im dokážeme zabezpečiť základné potreby, lieky, oblečenie a obuv v Centre solidarity v Skalici.

 • Ako sa s nimi dorozumievate? Ako riešite komunikačnú bariéru?

Prekonať komunikačnú bariéru nám pomáhajú študenti z Ukrajiny, ktorí študujú na strednej škole Via Humana a pomáhajú nám ako tlmočníci. Najviac rozprávajú ukrajinsky a anglicky. Veľmi sú nám v nápomocní aj lekári pochádzajúci z UA, ktorí už v Skalici pôsobia viacero rokov, pre odídencov z UA sú veľkou oporou najmä v prvých dňoch po príchode na Slovensko.  

 • Kde sa stretávate?

Zriadili sme Centrum solidarity na Kráľovskej ulici v Útulni pri františkánskom kostole, kde môžu prísť úplne všetci. Nielen tí, čo sú ubytovaní cez nás, ale všetci, ktorí sú ubytovaní v Skalici a okolí  a potrebujú oblečenie, obuv, základné potraviny a hygienu. Navštíviť nás môžu v utorky a štvrtky od 14 – 17 hod. Poskytujeme im základné sociálne i pracovno-právne poradenstvo, máme prehľad o voľných pracovných miestach v Skalici, o ktoré sa môžu uchádzať, o možnostiach vzdelávania.

 • Na úradoch prebieha všetko hladko?

Myslím, že je to pre všetkých úplne nová a nezvyčajná situácia. Odídenci sa musia hlásiť na cudzineckej polícii v krajských mestách. Mnohí musia najskôr vybaviť potrebné dokumenty na ÚPSVaR. Všade sa snažia byť veľmi nápomocní. Veľmi by som chcela poďakovať za prístup a ústretovosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Skalici. Často musíme riešiť rôzne ťažké situácie a vždy sú veľmi nápomocní. Taktiež v bankách, v školách, tiež v ambulanciách lekárov, či u zamestnávateľov, všade sa stretávame s pochopením a ústretovosťou pomôcť týmto ľuďom, ktorí museli nedobrovoľne opustiť svoj domov, aby ochránili svoje deti a mohli byť v bezpečnom prostredí.

 • Uskutočňujete rôzne zbierky. Kde sa o nich môžu občania dozvedieť?

Všetky zbierky a výzvy o aktuálnej potrebe pravidelne uverejňujeme na našej sociálnej sieti Facebook. Často potrebujeme konkrétne veci zo dňa na deň. Mesto Skalica s nami od začiatku komunikuje, takže aj na stránkach mesta. Prosíme, aby darcovia skutočne nosili veci, ktoré kopírujú výzvy a sú potrebné. Na výzve je vždy vypísané, čo je aktuálne potrebné a kde a kedy sa veci zbierajú.

 • Ako pomáhajú Skaličania?

Od prvého dňa sú nám Skaličania veľmi nápomocní, sami nás kontaktujú, pýtajú sa čo konkrétne je potrebné a ako môžu pomôcť. Niektorí ubytovali, iní zasa pomohli s výbavou do domácnosti pre tých, čo boli ochotní ubytovať ľudí z Ukrajiny, ale nemali možnosti všetko dokúpiť. Pravidelne nám dodávajú oblečenie, obuv, potraviny, drogériu. Taktiež mnohé organizácie a firmy v meste sú nám veľmi nápomocní a spoločne poskytujeme pomoc odídencom z Ukrajiny i núdznym v meste Skalica, za čo všetkým z celého srdca v mene všetkých, ktorým sa pomáha, ĎAKUJEME.

 

Dátum vloženia: 1. 4. 2022 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 6. 2022 10:22

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00