Skalica

Meníme sny na skutočnosť

Meníme sny na skutočnosť 1

ZŠ Vajanského 2 v Skalici dlhodobo spolupracuje s firmou Schaeffler. Schaeffler nám pomáha nielen finančne, ale aj mnohými ďalšími aktivitami v rámci modernizácie vzdelávania našich žiakov.

Pred štyrmi  rokmi firma otvorila v našej škole krúžok pre rozvoj talentu a nadania  žiakov v programovaní s Lego Mindstorms. Každoročne sa žiaci zúčastňujú technickej súťaže Mladý technik ako i exkurzií vo výrobných priestoroch firmy. 
    V piatok, 27. septembra, dal manažment firmy našej spolupráci nový rozmer. Z vlastnej iniciatívy prišlo 12 manažérov  priložiť ruku k dielu. Nielenže sme získali od firmy finančný dar na dobudovanie nášho Náučného chodníka s ekoučebňou, ale aj precízna práca a elán v rámci brigády prispeli k ukončeniu povrchovej úpravy náučného chodníka. Ďalšia skupinka z firmy Schaeffler  pracovala obďaleč na zveľadení dvora MŠ L. Svobodu. 
Niektorí z účastníkov v minulosti navštevovali  ZŠ Vajanského a boli prekvapení ako vyrástli stromy, ktoré sadili na hodinách pestovateľských prác v našom areáli. Všetkým prítomným práca  išla od ruky a stihli ešte upraviť aj stromčeky v blízkosti ekoučebne.  
Firma tiež v rámci tohto dňa zorganizovala sprievodnú aktivitu pre deti. Šikovné lektorky pripravili pre žiakov 3. ročníka EKO workshop - výrobky z recyklovateľného materiálu. Žiaci pri tvorbe autíčiek a motýlikov využili svoje zručnosti i vedomosti. Pripomenuli si dôležitosť separácie a recyklácie odpadu, nielen v škole ale aj v domácnosti. Ochrana životného prostredia  je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Deti táto  kreatívna aktivita zaujala,  samozrejme ich potešili aj malé firemné darčeky z rúk generálneho riaditeľa slovenských závodov Schaeffler p. Jaroslava Patku.
Počas stretnutia sme sa dohovorili na nových formách spolupráce. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na budúce stretnutie!
 

Dátum vloženia: 4. 10. 2019 11:36
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 10. 2019 11:38
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple