Skalica

Mesto podalo nový projekt

Mesto podalo nový projekt 1

Mesto Skalica predložilo 16. apríla na Environmentálny fond žiadosť o podporu formou dotácie s názvom "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici".

Predmetom predloženej žiadosti sú aktivity, ktoré majú výrazne prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická, a to:
- zateplenie obvodového plášťa,
- zateplenie strechy,
- výmena okenných výplní.
Hlavným zámerom projektu je, aby sa vplyvom vyššie uvedených aktivít znížili požiadavky objektu na množstvo tepla potrebného na vykurovanie, zlepšili sa tepelno-technické vlastnosti objektu telocvične a zároveň sa sanovali statické poruchy stavby. Realizáciou tohto projektu sa okrem uvedeného zastaví ďalšia degradácia budovy a zvýši sa kvalita celého školského areálu a priestorov pre výučbový proces žiakov základnej školy, zabráni sa zatekaniu do objektu telocvične a zvýši sa kvalita mestského prostredia a okolia školy z estetického hľadiska.
Celkové projektované náklady projektu sú 196 132,- EUR, z toho žiadaná dotácia z Environemtálneho fondu je na úrovni 95%, tzn. 186 326,- EUR.
V prípade schválenia predloženej žiadosti o podporu formou dotácie je ukončenie prác plánované najneskôr na november 2019.
foto: fb ZŠ Strážnická Skalica

Dátum vloženia: 18. 4. 2019 11:29
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 4. 2019 11:30
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     8:00 - 14:00
Utorok          8:00 - 14:00
Streda          10:00 - 16:00
Štvrtok          8:00 - 14:00
Piatok            8:00 - 14:00
Prestávka     11:30 - 12:30