Skalica

Mesto podalo viacero projektov

Mesto podalo viacero projektov 1

V tomto roku Mesto Skalica podalo niekoľko žiadostí o dotáciu v celkovej sume 41 360 EUR. Sú to projekty z rôznych oblastí a rôznych dotačných schém:

1. Obnova a rozšírenie kamerového systému v Skalici

- projekt je zameraný na výmenu troch kamier a zabezpečenie jednej novej kamery (nové umiestnenie) mestského kamerového systému 

 

2. Pozor na ceste v meste Skalica

- cieľom projektu je nákup publikácií zameraných na zvýšenie povedomia detí predškolského veku o bezpečnom správaní sa na cestách

 

Oba projekty boli predložené v rámci dotačnej schémy Ministerstva vnútra SR.

 

3. Spomienkové podujatia - významné osobnosti a dejinné udalosti Skalica 2019

- projekt je zameraný na pripomenutie si výročí významných osobností a významných dejinných udalostí mesta Skalica:

- Slávnosť sadenia Lipy Slobody (ako pripomenutie si historickej udalosti spred 100 rokov)

- 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika

- nedožité 90. narodeniny Antona Srholca

- Slávnostný koncert žiakov Prof. Evy Blahovej, čestnej občianky mesta Skalica, pri príležitosti jej životného jubilea

 

4. Dni zdravia v Skalici 2019

- projekt je upriamený na seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na orientačné meranie fyziologických funkcií, možnosť kondičného plávania prostredníctvom návštevy plavárne a jednodňový ozdravný pobyt v kúpeľoch.

 

Oba projekty boli predložené v rámci dotačnej schémy Trnavskej samosprávneho kraja.

 

5. Podpora rozvoja športu v Skalici 2019

-zámerom projektu je podpora rozvoja športu v Skalici, a to prostredníctvom nasledovných aktivít: vybudovanie detského ihriska v elokovanom pracovisku MŠ Skalica na ul. Pod kalváriou a zabezpečenie športového vybavenia pre ZŠ Mallého.

 

Projekt je predložený v rámci dotačnej schémy Úradu vlády SR.

Dátum vloženia: 11. 3. 2019 13:02
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 3. 2019 13:03
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple