Skalica

Odhalenie pamätnej tabule MUDr. Pavla Straussa

Odhalenie pamätnej tabule MUDr. Pavla Straussa 1

Presne v deň, kedy uplynulo 25 rokov od úmrtia MUDr. Pavla Straussa, si pamiatku tohto chirurga európskeho mena uctili na spomienkovom stretnutí v skalickej nemocnici (FNsP), pričom mu odhalili podobizeň a pamätnú tabulu.

Podujatia sa zúčastnili pracovníčky a pracovníci nemocnice, pamätníci, zástupcovia verejného a spoločenského života i príbuzní a spolupracovníci tohto významného lekára, spisovateľa, hudobníka, prekladateľa a kritického mysliteľa. 
„Pamätnou spomienkou vzdávame úctu a vďaku významným osobnostiam, ktoré sa podieľali na rozvoji našej nemocnice - tým, ktorí boli rešpektovanými lekármi vo svojich odboroch - tým, ktorí položili pevné základy v starostlivosti o zdravie občanov nášho regiónu, tvorili a predznamenávali odborný vývoj v medicíne a pristupovali k druhým s rešpektom i pokorou. Ani nežiadúce a predčasné ukončenie pôsobenia MUDr. Pavla Straussa v skalickej nemocnici nedokázalo potlačiť jeho odborný prínos, ktorým predbehol svoju dobu o niekoľko desaťročí. Jeho morálny a ľudský odkaz je aj vďaka jeho literárnej tvorbe aktuálny ešte dnes.“ Uviedol okrem iného pri spomienkovom stretnutí MUDr. Ivan Uhliarik, predseda predstavenstva FNsP a dodal: „Galériu osobností sme otvárali minulý rok v septembri a cením si, že sa nám podarilo symbolicky zvečniť spomienku na takúto významnú osobnosť. Vďaka za ochotu a ústretovosť pri realizácii pamätného stretnutia patrí najmä rodinám významných lekárov skalickej nemocnice MUDr. Pavla Straussa a MUDr. Leopolda Švorca.“
Primátorka Skalice Anna Mierna vyzdvihla fakt, že si nemocnica takýmto spôsobom pripomína významných lekárov, ktorý v neje pôsobili a ktorí spoluvytvárali jej charakter.

V skalickej nemocnici pôsobil Pavol Strauss v rokoch 1946 až 1956, celé obdobie na pozícii primára chirurgického oddelenia a v rokoch 1948 až 1950 bol aj riaditeľom nemocnice. Budoval ju po materiálnej aj personálnej stránke. Ako chirurg vykonával na svoju dobu priekopnícke zákroky a svoje poznatky publikoval v odborných periodikách. Aj od svojich kolegov požadoval odborný rast a bol im dobrým učiteľom. Napriek svojim odborným a ľudským kvalitám a obľúbenosti medzi pacientami aj spolupracovníkmi musel pod vplyvom mocenských štruktúr miesto riaditeľa a neskôr aj primára chirurgie opustiť a odísť do Nitry. Nitra sa stala druhým domovom jeho rodiny, pracoval tu ako ambulantný chirurg.

Pavol Strauss sa narodil v Liptovskom Svätom Mikuláši ako prvorodený syn advokáta Izidora Straussa a jeho manželky Vilmy, rod. Kuxovej. Profesionálnu kariéru Pavla Straussa najviac ovplyvnil jeho starý otec MUDr. Bartolomej Kux, mestský lekár. Medicínu vyštudoval Pavol Strauss vo Viedni a Prahe, ako lekár pôsobil v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Bratislave, Skalici a Nitre. Roky socializmu prežil v pozícii degradovaného lekára a umlčaného autora. S výnimkou obdobia Pražskej jari nemohol publikovať. Až po novembri 1989, na sklonku života sa osemdesiatročný Pavol Strauss opätovne dožil zaslúženej pozornosti a ocenenia. Začali vychádzať jeho diela, získal viacero ocenení. 
Pavol Strauss zasvätil svoj život chirurgii, literatúre a hudbe. Bol konvertitom zo židovstva a celý život sa otvorene hlásil ku katolíckej cirkvi. Nestratil pri tom pocit spolupatričnosti so svojimi predkami, neprestával hľadať paralely medzi kresťanstvom a židovstvom. 
zdroj: Archív mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
Pavol Strauss bol in memoriam ocenený Radom Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry.
Na jeho počesť je každoročne udeľovaná cena Pavla Straussa za prínos v oblasti kultúry a umenia. 
Sám seba považoval za večného hľadača pravdy. V spomienkach svojich pacientov, spolupracovníkov, priateľov a blízkych ožíva Pavol Strauss najmä ako človek s neuveriteľne láskavým a humánnym prístupom. 
„Na svoju dobu mal dokonale prepracovanú chirurgiu brucha, vysoké resekcie žalúdka, resekcie čriev, operácie štítnej žľazy. Cievnu chirurgiu sa cvičil na pokusných zvieratách, ktoré chovala nemocnica (zajace a psy), chystal sa aj na operáciu niektorých srdcových chýb, ale k tomu už neprišlo. V práci bol veľmi húževnatý a zbieral novinky zo svetovej odbornej tlače, ktoré potom realizoval v praxi.“ Vyzdvihol v slávnostnom príhovore MUDr. Pavol Lovecký, dentoalveolárny chirurg, bývalý riaditeľ nemocnice a priateľ rodiny MUDr. Pavla Straussa.

Dátum vloženia: 6. 6. 2019 14:54
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 6. 2019 14:56
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple