Skalica

Prihlásenie detí do Základnej školy / Запись детей в начальную школу

Kontakt na školy a rozdelenie podľa bydliska / Контакт со школами и распределение по месту жительства

Základná škola

Ak máte záujem umiestniť deti školského veku z Ukrajiny do Základnej školy Skalica, treba sa obrátiť na konkrétnu školu podľa obvodu vzhľadom na miesto pobytu, kde sa dieťa nachádza.

Kontakty na Základné školy v Skalici:

ZŠ Vajanského 2  : 034/69 65 111, mail: infovzsvajanskeho.sk

Podľa VZN o školských obvodoch jej patria tieto ulice:

Antona Srholca, Bajanova,  Duklianska, Dr. Clementisa,  Dr. Valacha, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova,  Janšákova,  Karvašova, Koreszkova,  L. Svobodu,  Lúčky, Marešova, Mazúrova,  Nešporova, Obrancov mieru,  Pod Hájkom, Pod záhradkami,  Psíky, Samoty,   SNP,    Starohorská,  Športová, Šrobárova,  Teheľňa, Vajanského, Vinohradnícka, 

ZŠ Mallého 2:  0905 460 108  mail: natram@centrum.sk

Podľa VZN o školských obvodoch jej patria tieto ulice:

Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Hodonínska, Jatočná, Mallého, Nádražná, Námestie slobody, Pivovarská, Potočná, Pplk. Pľjušťa,  Priemyselná,  Rybničná,  Sasinkova,  Školská, Štúrova,  Železničná,    

ZŠ Strážnická 1: 034/ 664 4358   mail: 3zsskalica@centrum.sk

Podľa VZN o školských obvodoch jej patria tieto ulice:

Agátová, Gorkého, K vodárni, Pod mestskou zďou, Blahova, Horská, Lichardova, Pelíškova, Boorova, Horská cesta, Madvova, Petrovská, Bulharská, Jabloňová, Malé trávniky, Pod Kalváriou, Doležalova, Jednoradová, Malinová, Podhradie, Družstevná, Jezuitská, Meňhartka, Prachová, Dr. F.Buchtu, Karmelitská, Mierová, Predmestie, Dr. J. Ďuroviča, Kollárova, Mýtna, Pri potoku, Dr. J. Šátka, Krížna, Na skale, Priečna, Dr. Ľ. Nováka, Komenského, Nemocničná, Pod sklepami, Dr. Ľ. Okánika, Kráľovská, Nad Predmestím, P. Bunčáka, F. K. Veselého, K Baťáku, Štefánikova, Záhradná, Pribinova, Suchý riadok, Vally, Zápotočná ,Rastislavova, Salajka, Veľké trávniky, Zlatnícka, Rohatecká, Svätoplukova, Veterná, Zlatnícka dolina, Ružová, Stračinská, Vrchovského, Slnečná, Šebestova, Veľkomoravská, Strážnická, Široká, Za mestskou zďou ,Sudoměřická, Škarniclovská, Partizánska 

 

Начальная школа

Если вам нужно записать ребенка школьного возраста из Украины в начальную школу Скалицы, необходимо подать заявление в конкретную школу, учитывая место жительства (улицу), где проживает ребенок.

Контакты начальных школ в Скалице:

 

Начальная школа Vajanského 2 : тел.: 034/69 65 111, эл.почта: infovzsvajanskeho.sk

К школе относятся следующие улицы:

Antona Srholca, Bajanova,  Duklianska, Dr. Clementisa,  Dr. Valacha, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova,  Janšákova,  Karvašova, Koreszkova,  L. Svobodu,  Lúčky, Marešova, Mazúrova,  Nešporova, Obrancov mieru,  Pod Hájkom, Pod záhradkami,  Psíky, Samoty,   SNP,    Starohorská,  Športová, Šrobárova,  Teheľňa, Vajanského, Vinohradnícka.

 

Начальная школа Mallého 2: тел.: 0905 460 108,  эл.почта: natram@centrum.sk

К школе относятся следующие улицы:

Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Hodonínska, Jatočná, Mallého, Nádražná, Námestie slobody, Pivovarská, Potočná, Pplk. Pľjušťa,  Priemyselná,  Rybničná,  Sasinkova,  Školská, Štúrova,  Železničná.

 

Начальная школа Strážnická 1: тел.: 034/ 664 4358  эл.почта: 3zsskalica@centrum.sk

К школе относятся следующие улицы:

Agátová, Gorkého, K vodárni, Pod mestskou zďou, Blahova, Horská, Lichardova, Pelíškova, Boorova, Horská cesta, Madvova, Petrovská, Bulharská, Jabloňová, Malé trávniky, Pod Kalváriou, Doležalova, Jednoradová, Malinová, Podhradie, Družstevná, Jezuitská, Meňhartka, Prachová, Dr. F.Buchtu, Karmelitská, Mierová, Predmestie, Dr. J. Ďuroviča, Kollárova, Mýtna, Pri potoku, Dr. J. Šátka, Krížna, Na skale, Priečna, Dr. Ľ. Nováka, Komenského, Nemocničná, Pod sklepami, Dr. Ľ. Okánika, Kráľovská, Nad Predmestím,      P. Bunčáka, F. K. Veselého, K Baťáku, Štefánikova, Záhradná, Pribinova, Suchý riadok, Vally, Zápotočná ,Rastislavova, Salajka, Veľké trávniky, Zlatnícka, Rohatecká, Svätoplukova, Veterná, Zlatnícka dolina, Ružová, Stračinská, Vrchovského, Slnečná, Šebestova, Veľkomoravská, Strážnická, Široká, Za mestskou zďou ,Sudoměřická, Škarniclovská, Partizánska

Dátum vloženia: 11. 3. 2022 13:30
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 3. 2022 8:39
Autor: Martina Miturová

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00