MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Územný plán
 

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno - historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.


Zodpovedá: Ing. Jozef Hlavatý

Zmeny a doplnky 2017

Výkres 7 čistopis Stiahnuté: 530x | 23.04.2018

Výkres 6 čistopis Stiahnuté: 267x | 23.04.2018

Výkres 5.2 čistopis Stiahnuté: 194x | 23.04.2018

Výkres 5.1 čistopis Stiahnuté: 170x | 23.04.2018

Výkres 4.1 čistopis Stiahnuté: 170x | 23.04.2018

Výkres 3.2 čistopis Stiahnuté: 172x | 23.04.2018

Výkres 3.1 čistopis Stiahnuté: 187x | 23.04.2018

Výkres 2.2 čistopis Stiahnuté: 162x | 23.04.2018

Výkres 2.1 čistopis Stiahnuté: 228x | 23.04.2018

Textová časť Stiahnuté: 340x | 23.04.2018

Územný plán mesta Skalica 2008, úplné znenie v znení zmien a doplnkov 1/2009, 1/2010, 1/2011, 1/2015

ZaD_1_2017 Vykres 6 Stiahnuté: 506x | 19.10.2017

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 7 Stiahnuté: 1792x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 6 Stiahnuté: 946x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 5.2 Stiahnuté: 732x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 5.1 Stiahnuté: 640x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 4.2 Stiahnuté: 744x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 4.1 Stiahnuté: 662x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 3.2 Stiahnuté: 829x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 3.1 Stiahnuté: 685x | 30.05.2016

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 2.2 Stiahnuté: 730x | 30.05.2016

Stránka