Skalica

V realizácii

logo

Podpora kultúry v Trnavskom kraji – Skalické dni 2022

Dátum: 16. 9. 2022

Schválená dotácia: 18 000,- €
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

logo

Podpora kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji – Artleto 2022 v Skalici

Dátum: 7. 9. 2022

Poskytnutá dotácia: 500,- €
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

loga

Zlepšení přístupu ke kulturní památce Výklopník - Baťův kanál včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice

Dátum: 11. 8. 2022

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektů
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky projektu: 47 819,93 EUR
Finančný príspevok z Európskej únie: 29 983,09 EUR
Obdobie realizácie: 4/2022 – 3/2023

logo

Dom kultúry Skalica - obnova strechy

Dátum: 1. 7. 2022

Celkové oprávnené výdavky: 63 272,26 €
Schválená dotácia: 60 000,- €

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Program 1.: Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok

logo

Revitalizácia okolia Pomníka padlým v 1. svetovej vojne

Dátum: 7. 6. 2022

Celkové výdavky projektu: 15 000,- €
Požadovaná dotácia: 10 000,- €
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo obrany SR

logo

Rekonštrukcia strechy Domu kultúry v Skalici

Dátum: 7. 6. 2022

Celkové oprávnené výdavky: 71 035,- €
Schválená dotácia: 45 000,- €
Čerpaná dotácia: 8 800,- €

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Výmena umelej trávy na ihrisku s umelou trávou v športovom areáli mesta Skalica

Dátum: 7. 6. 2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 264 900,- €
Schválená výška dotácie: 100 000,- €
Spolufinancovanie Mesta Skalica: 150 000,- €
Spolufinancovanie MFK Skalica: 14 900,- €

Poskytovateľ dotácie: Slovenský futbalový zväz

logo

Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu

Dátum: 17. 12. 2021

Hlavným predmetom projektu je spoločná propagácia a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu.
Celkové náklady projektu: 25 800,- €
Schválená dotácia: 24 510,- €
Spolufinancovanie: 1 290,- €

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022 – slávnostné otvorenie

Dátum: 17. 12. 2021

Celkový rozpočet projektu: 13 450,- €
Schválená dotácia: 8 000,- €

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR


Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska

Dátum: 16. 12. 2021

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Poskytnutá dotácia: 50 000,- €

MARIÁN VARGA 70 + 4 - Koncert Františka Kudláča, Jonatána Pastirčáka (Pjoni) s orchestrom k nedožitým narodeninám Mariána Vargu spojený s jeho zvukovým záznamom

Dátum: 15. 12. 2021

Poskytnutá dotácia: 4 500,- €
Poskytovateľ dotácie: Nadácia SPP

Podpora opatrovateľskej služby v meste Skalica

Dátum: 26. 8. 2021

Celkový výška oprávnených výdavkov: 130.560, EUR
Žiadaná výška NFP: 130.560,- EUR
Spolufinancovanie: 0,- € EUR

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Športová, Skalica

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky: 899 497,67 EUR
Požadovaná dotácia: 854 522,79 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Skalica - Hodonín

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 30 645,18 EUR
Požadovaná dotácia: 29 112,91 EUR
Dotačná schéma: Interreg V-A SR-ČR Fond malých projektov

logo

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 3. etapa (dokončenie); č. ÚZPF: 1760/1-5

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 17 800,- EUR
Požadovaná dotácia: 9 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR.

Moderné technológie mesta Skalica

Dátum: 6. 10. 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (EŠIF)
Celkové oprávnené výdavky: 461 571,78 €
Max. výška nenávratného finančného príspevku: 438 493,19 €

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - Hviezdoslavova ulica, SNP 1, SNP 2

Dátum: 5. 10. 2020

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu : 255 511,94 €
Požadovaná výška NFP : 242 736,34 €

MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa - extenzívna vegetačná strecha

Dátum: 6. 2. 2020

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu: 191 021,37 €
Výška NFP: 181 470,30 €

Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická 1

Dátum: 1. 3. 2017

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Základnej škole Strážnická 1 Skalica, prostredníctvom zmodernizácie odborných prírodovedeckých učební fyziky a chémie, vrátane ich vybavenia novými modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmodernizovaním súčasnej polytechnickej učebne zakúpením nábytku, vybavenia a pomôcok, zmodernizovaním súčasnej počítačovej učebne a vytvorením novej modernej IKT učebne, vrátane jej kompletného vybavenia.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00