Skalica

V realizácii

loga

Zlepšení přístupu ke kulturní památce Výklopník - Baťův kanál včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice

Dátum: 11. 8. 2022

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektů
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky projektu: 47 819,93 EUR
Finančný príspevok z Európskej únie: 29 983,09 EUR
Obdobie realizácie: 4/2022 – 3/2023

Modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica

Dátum: 17. 5. 2022

Výška oprávnených výdavkov: 165 594,35
Výška NFP: 157 314,63

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ulici L. Svobodu v Skalici

Dátum: 1. 3. 2022

Celkové oprávnené výdavky projektu: 289 077,05 €
Výška NFP: 274 623,20 €
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Podpora opatrovateľskej služby v meste Skalica

Dátum: 26. 8. 2021

Celkový výška oprávnených výdavkov: 130.560, EUR
Žiadaná výška NFP: 130.560,- EUR
Spolufinancovanie: 0,- € EUR

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Športová, Skalica

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky: 899 497,67 EUR
Požadovaná dotácia: 854 522,79 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Skalica, Strážnická 2 - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

Dátum: 1. 2. 2021

Výška žiadanej dotácie: 120 083,00
Výška schválenej dotácie: 120 083,00 €
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Moderné technológie mesta Skalica

Dátum: 6. 10. 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (EŠIF)
Celkové oprávnené výdavky: 461 571,78 €
Max. výška nenávratného finančného príspevku: 438 493,19 €

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - Hviezdoslavova ulica, SNP 1, SNP 2

Dátum: 5. 10. 2020

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu : 178 696,90 €
Výška NFP : 169 762,06 €

Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická 1

Dátum: 1. 3. 2017

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Základnej škole Strážnická 1 Skalica, prostredníctvom zmodernizácie odborných prírodovedeckých učební fyziky a chémie, vrátane ich vybavenia novými modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmodernizovaním súčasnej polytechnickej učebne zakúpením nábytku, vybavenia a pomôcok, zmodernizovaním súčasnej počítačovej učebne a vytvorením novej modernej IKT učebne, vrátane jej kompletného vybavenia.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00