Menu

Skalica

V realizácii

logo EU

Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mallého v Skalici s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestujúcich

Dátum: 1. 8. 2023

Integrovaný regionálny operačný program
Celkový rozpočet projektu: 52 851,05 €
Schválená dotácia: 44 517,17 €
Spolufinancovanie: 8 333,88 €

logo

Trojka Záhoria 3

Dátum: 1. 8. 2023

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj
Schválená dotácia: 1 260,- €
Min. výška spolufinancovania (5%): 63,- €

logo MK SR

Reštaurovanie bočného oltára Panny Márie Bolestnej v kostole sv. Pavla Pustovníka - 1. etapa

Dátum: 21. 6. 2023

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Schválená dotácia: 10 000,- €
Min. výška spolufinancovania: 500,- €

logo EU

Riešenie migračných výziev v rámci mesta Skalica v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Dátum: 15. 6. 2023

Integrovaný regionálny operačný program
Celkové oprávnené výdavky: 507 000,- €
Celová výška nenávratného finančného príspevku: 507 000,- €

Modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica

Dátum: 17. 5. 2022

Výška oprávnených výdavkov: 165 594,35
Výška NFP: 157 314,63

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ulici L. Svobodu v Skalici

Dátum: 1. 3. 2022

Celkové oprávnené výdavky projektu: 289 077,05 €
Výška NFP: 274 623,20 €
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Podpora opatrovateľskej služby v meste Skalica

Dátum: 26. 8. 2021

Celkový výška oprávnených výdavkov: 130.560, EUR
Nenávratný finančný príspevok: 130.560,- EUR

logo EU

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Športová, Skalica

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky: 899 497,67 EUR
Požadovaná dotácia: 854 522,79 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Skalica, Strážnická 2 - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

Skalica, Strážnická 2 - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

Dátum: 1. 2. 2021

Výška žiadanej dotácie: 120 083,00
Výška schválenej dotácie: 120 083,00 €
Výška dotácie po VO: 117 896,94 €
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Moderné technológie mesta Skalica

Dátum: 6. 10. 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (EŠIF)
Celkové oprávnené výdavky: 441 446,40 €
Max. výška nenávratného finančného príspevku: 419 374,08 €

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - Hviezdoslavova ulica, SNP 1, SNP 2

Dátum: 5. 10. 2020

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu : 178 696,90 €
Výška NFP : 169 762,06 €

Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická 1

Dátum: 1. 3. 2017

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Základnej škole Strážnická 1 Skalica, prostredníctvom zmodernizácie odborných prírodovedeckých učební fyziky a chémie, vrátane ich vybavenia novými modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmoder

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00