Skalica

V realizácii

Nákup športovej výbavy ZŠ Mallého Skalica

Dátum: 23. 1. 2020

Výška dotácie : 3 500 EUR
Poskytovateľ : Úrad vlády Slovenskej republiky

Cieľom projektu je podpora športu skvalitnením materiálno-technických podmienok a podpora športovo talentovaných detí a mládeže. Nákupom športovej výbavy sa skvalitní vyučovací aj tréningový proces a vytvoria sa predpoklady pre dosahovanie pozitívnych športových výsledkov.

Projekt bude realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2019".

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Skalica

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia SR
V zastúpení: Slovenská inovačná agentúra
Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky: 25 893,33 EUR
Max. výška dotácie: 24 598,66 EUR (95% z celkových oprávnených výdavkov)

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 2. etapa

Dátum: 14. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Celkové náklady: 17 620,- EUR
Dotácia: 15 000,- EUR

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Dátum: 26. 9. 2018

Operačný program : Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom : KF - Kohézny fond
Celkové oprávnené výdavky : 135 002,85 EUR

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého

Dátum: 1. 2. 2018

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 191 068,06
Maximálna výška dotácie: 181 514,66

Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická 1

Dátum: 1. 3. 2017

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Základnej škole Strážnická 1 Skalica, prostredníctvom zmodernizácie odborných prírodovedeckých učební fyziky a chémie, vrátane ich vybavenia novými modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmodernizovaním súčasnej polytechnickej učebne zakúpením nábytku, vybavenia a pomôcok, zmodernizovaním súčasnej počítačovej učebne a vytvorením novej modernej IKT učebne, vrátane jej kompletného vybavenia.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple