Skalica

V realizácii

Oprava strechy Domu kultúry v Skalici

Dátum: 2. 11. 2021

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj
Celkové výdavky projektu: 48 000,- €
Poskytnutá dotácia: 38 000,- €

Modernejšia škola - ZŠ Strážnická 1

Dátum: 18. 5. 2021

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celkové výdavky projektu: 30 000,- EUR
Schválená dotácia: 30 000,- EUR

#

Dom kultúry Skalica - rekonštrukcia strechy, posudok sanácie zatekania a vlhkosti, umelecko-historický a reštaurátorský výskum

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 82 439,- EUR
Požadovaná dotácia: 78 317,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Schválená dotácia: 35 000,- EUR

Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Skalica - Hodonín

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 30 645,18 EUR
Požadovaná dotácia: 29 112,91 EUR
Dotačná schéma: Interreg V-A SR-ČR Fond malých projektov

Do Skalice za kultúrou - Artleto

Dátum: 1. 2. 2021

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Moderné technológie mesta Skalica

Dátum: 6. 10. 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (EŠIF)
Celkové oprávnené výdavky projektu: 461 577,79 EUR
Požadovaná výška dotácie: 438 498,90 EUR

MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa - extenzívna vegetačná strecha

Dátum: 6. 2. 2020

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu: 215 413,31 €
Požadovaná výška NFP: 204 642,64 €

Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Skalica

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia SR
V zastúpení: Slovenská inovačná agentúra
Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky: 22 098,00 EUR
Max. výška dotácie: 20 993,10 EUR (95% z celkových oprávnených výdavkov)

Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická 1

Dátum: 1. 3. 2017

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Základnej škole Strážnická 1 Skalica, prostredníctvom zmodernizácie odborných prírodovedeckých učební fyziky a chémie, vrátane ich vybavenia novými modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmodernizovaním súčasnej polytechnickej učebne zakúpením nábytku, vybavenia a pomôcok, zmodernizovaním súčasnej počítačovej učebne a vytvorením novej modernej IKT učebne, vrátane jej kompletného vybavenia.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00