Skalica

Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická 1

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Základnej škole Strážnická 1 Skalica, prostredníctvom zmodernizácie odborných prírodovedeckých učební fyziky a chémie, vrátane ich vybavenia novými modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmodernizovaním súčasnej polytechnickej učebne zakúpením nábytku, vybavenia a pomôcok, zmodernizovaním súčasnej počítačovej učebne a vytvorením novej modernej IKT učebne, vrátane jej kompletného vybavenia.

Ďalším  cieľom je  modernizácia súčasnej žiackej knižnice, vytvorenie novej knižnice a zároveň čitárne s novým knižničným fondom, zlepšenie technického vybavenia zavedením elektronizácie a internetizácie žiackej knižnice, ale aj nákupom elektronických médií k interaktívnym tabuliam.
 
Cieľovou skupinou sú najmä žiaci ZŠ Strážnická 1 Skalica, ktorým bude prostredníctvom tohto projektu  skvalitnený vyučovací proces odborných predmetov, efektívne sa im skĺbia nové a tradičné formy vzdelávania s tvorivo-praktickými činnosťami, umožní sa im lepší prístup k informáciám potrebným pre ich štúdium, čím sa im v konečnom dôsledku pomôže využívať odborné znalosti a informácie pri efektívnom riešení problémov aj v budúcnosti.
 
Obnova odborných učební vrátane ich vybavenia modernými učebnými pomôckami a zmodernizovanie žiackej knižnice napomôže nielen skvalitniť vyučovací proces, ale aj prispeje k získaniu takých spôsobilostí a zručností žiakov, ktoré umožnia ich ďalšie uplatnenie v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave.
 

Projekt  je  spolufinancovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vidieka Slovenskej republiky.
Celkové  oprávenené výdavky projektu : 175 876,95 €
Požadovaná výška dotácie: 167 083,10 €

i        p      eu

Dátum vloženia: 1. 3. 2017 8:13
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 1. 2020 10:32
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00