Skalica

Oznámenie o umiestnení volebných plagátov

 

Podľa § 4 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica na umiestňovanie volebných plagátov v meste Skalica sú zriadené vyhradené plochy na Štefánikovej ulici v Skalici pri parku pri Mestskom úrade v Skalici označené ako „Plagátovacia plocha Mesta Skalica – volebná kampaň“.

  • Maximálny rozmer volebnéh plagátu - A3 (297 × 420 mm).
  • Pri výlepe plagátu je sa postupuje podľa platného VZN:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č_5_2018 (2).pdf (224.29 kB)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00