Skalica

Volebné obvody a počet poslancov mestského zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1 tvoria ulice:
Antona Srholca, Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Dr. Clementisa, Hodonínska, Hviezdoslavova, Janšákova, Karvašova, Lúčky, L. Svobodu, Mallého, Mazúrova, Pod Hájkom, Psíky, Pod Hájkom 36 (Zariadenie pre seniorov Skalica), Pod Hájkom 36A (JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov), Samoty, Starohorská, Šrobárova, Skalica súpisné číslo, Športová, mesto Skalica (občania s trvalým pobytom na adrese: mesto Skalica), Školská, Štúrova, Vajanského.
Počet poslancov: 9.


Volebný obvod č. 2 tvoria ulice:
Agátová, Bajanova, Blahova, Boorova, Bulharská, Dr. Valacha, Doležalova, Dr. F. Buchtu, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, Dr. Ľ. Okánika, Družstevná, Duklianska, Gorkého, Horská, Horská cesta, Hollého, Hurbanova, Jabloňová, Jatočná, Jednoradová, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna, Koreszkova, Lichardova, F. K. Veselého, Karmelitská, K Baťáku, K vodárni, Madvova, Malé trávniky, Malinová, Meňhartka, Mierová, Mýtna, Nádražná, Námestie slobody, Nešporova, Nad Predmestím, Na skale, Obrancov mieru, P. Bunčáka, Partizánska, Petrovská, Predmestie, Pelíškova, Pivovarská, Pod Kalváriou, Podhradie, Potočná, Pplk. Pľjušťa, Pod záhradkami, Prachová, Pribinova, Priečna, Pri pálenici, Pri potoku, Rastislavova, Rohatecká, Ružová, Sasinkova, Salajka, Strážnická, Suchý riadok, Svätoplukova, SNP, Slnečná, Stračinská, Sudoměřická, Šebestova, Široká, Škarniclovská, Štefánikova, Tehelňa, Veľké trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Záhradná, Zlatnícka, Zlatnícka dolina, Vally, Vinohradnícka, Vrchovského, Zápotočná, Železničná.
Počet poslancov: 10.

 

Mapa voľby

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00