Skalica

Volebné okrsky a volebné miestnosti

 • Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Bajanova, Dr. Valacha, Duklianska, Obrancov mieru, SNP, Tehelňa. (VOLEBNÝ OBVOD Č.2)
 • Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Hollého, Hurbanova, Koreszkova, Nešporova, Pod záhradkami, Vinohradnícka. (VOLEBNÝ OBVOD Č.2)
 • Volebný okrsok č. 3 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Pod Hájkom 3, 4, 5, 6-14, 15, 16, 17, 18-26, 27-30, 31-34, 35, 40, Psíky. (VOLEBNÝ OBVOD Č.1)
 • Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Antona Srholca, Janšákova, Karvašova, Lúčky, L. Svobodu, Pod Hájkom 36 (Zariadenie pre seniorov Skalica), Pod Hájkom 36A (JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov), Samoty, Starohorská, Šrobárova, Vajanského, Skalica súpisné číslo. (VOLEBNÝ OBVOD Č.1)
 • Volebný okrsok č. 5 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Dr. Clementisa 1-11, 13-27, 29-39, 41-51, 53, 55, 57, 63-67 (nepárne čísla), Mallého 1-7, 11-21, 23-29, 31-41, 43-51 (nepárne čísla). (VOLEBNÝ OBVOD Č.1)
 • Volebný okrsok č. 6 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Dr. Clementisa 4-18, 20-30, 32-42, 44, 46, 48 (párne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova, Športová, mesto Skalica (občania s trvalým pobytom na adrese: mesto Skalica). (VOLEBNÝ OBVOD Č.1)
 • Volebný okrsok č. 7 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Hodonínska, Mallého 2, 4-6, 10, 12, 16, 18, 20-26, 28-34, 36-70 (párne čísla), Školská, Štúrova. (VOLEBNÝ OBVOD Č.1)
 • Volebný okrsok č. 8 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Agátová, Bulharská, Doležalova, Dr. F. Buchtu, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, Dr. Ľ. Okánika, F. K. Veselého, Jabloňová, Karmelitská, K Baťáku, K vodárni, Malé trávniky, Malinová, Meňhartka, Mierová, Na skale, P. Bunčáka, Prachová, Pribinova, Priečna, Pri potoku, Rastislavova, Salajka, Strážnická, Suchý riadok, Svätoplukova, Široká, Vrchovského, Zápotočná, Železničná. (VOLEBNÝ OBVOD Č.2)
 • Volebný okrsok č. 9 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Blahova, Boorova, Družstevná, Gorkého, Jatočná, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna, Lichardova, Madvova, Nádražná, Námestie slobody, Pivovarská, Pod Kalváriou, Podhradie, Potočná, Pplk. Pľjušťa, Ružová, Sasinkova, Škarniclovská, Štefánikova, Vally. (VOLEBNÝ OBVOD Č.2)
 • Volebný okrsok č. 10 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Pelíškova, Záhradná. (VOLEBNÝ OBVOD Č.2)
 • Volebný okrsok č. 11 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica pre voličov oprávnených voliť s trvalým pobytom Horská, Horská cesta, Jednoradová, Mýtna, Nad Predmestím, Partizánska, Petrovská, Predmestie, Pri pálenici, Rohatecká, Slnečná, Stračinská, Sudoměřická, Šebestova, Veľké trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Zlatnícka, Zlatnícka dolina. (VOLEBNÝ OBVOD Č.2)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00