MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča / Information for the voter

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Tlačivá a vzory


E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: vasickova.maria@mesto.skalica.sk

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: vasickova.maria@mesto.skalica.sk

 

V súvislosti s plnením úloh, ktoré vyplývajú z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu 2019 Vám oznamujeme, že v meste Skalica sú osobami zodpovednými za organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie: 

Mgr. Juraj Spáčil  - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy
tel. č.: 034 – 6903 312, 0908 794 236
e–mail: spacil.juraj@mesto.skalica.sk

Mária Vašíčková – referent pre MsZ
tel. č. 034 – 6903 222
e-mail: vasickova.maria@mesto.skalica.sk

 

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

 • Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Bajanova, Dr. Valacha, Duklianska, Obrancov mieru, SNP, Tehelňa.

 

 • Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica               
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Hollého, Hurbanova, Koreszkova, Nešporova, Pod záhradkami, Vinohradnícka, Nemocnica Skalica.

 

 • Volebný okrsok č. 3 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Pod Hájkom 3, 4, 5, 6-14, 15, 16, 17, 18-26, 27-30, 31-34, 35, 40, Psíky.

 

 • Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica     
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Janšákova, Karvašova, Lúčky, L. Svobodu, Pod Hájkom 36 (Zariadenie pre seniorov Skalica), Pod Hájkom 36A (JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov), Samoty, Starohorská, Šrobárova, Vajanského, Skalica súpisné číslo.

 

 • Volebný okrsok č. 5 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica                                       
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Dr. Clementisa 1-11, 13-27, 29-39, 41-51, 53, 55, 57, 63-67 (nepárne čísla), Mallého 1-7, 11-21, 23-29, 31-41, 43-51 (nepárne čísla).

 

 • Volebný okrsok č. 6 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica 
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Dr. Clementisa 4-18, 20-30, 32-42, 44, 46, 48 (párne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova, Športová, mesto Skalica (občania s trvalým pobytom na adrese: mesto Skalica).

 

 • Volebný okrsok č. 7 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Hodonínska, Mallého 2, 4-6, 10, 12, 16, 18, 20-26, 28-34, 36-70 (párne čísla), Školská, Štúrova.

 

 • Volebný okrsok č. 8 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Agátová, Bulharská, Doležalova, Dr. F. Buchtu, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, Dr. Ľ. Okánika, F. K. Veselého, Jabloňová, Karmelitská, K Baťáku, K vodárni, Malé trávniky, Malinová, Meňhartka, Mierová, Na skale, P. Bunčáka, Prachová, Pribinova, Priečna, Pri potoku, Rastislavova, Salajka, Strážnická, Suchý riadok, Svätoplukova, Široká, Vrchovského, Zápotočná, Železničná.

 

 • Volebný okrsok č. 9 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Blahova, Boorova, Družstevná, Gorkého, Jatočná, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna, Lichardova, Madvova, Nádražná, Námestie slobody, Pivovarská, Pod Kalváriou, Podhradie, Potočná, Pplk. Pľjušťa, Ružová, Sasinkova, Škarniclovská, Štefánikova, Vally.

 

 • Volebný okrsok č. 10 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Pelíškova, Záhradná.

 

 • Volebný okrsok č. 11 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 s trvalým pobytom Horská, Horská cesta, Jednoradová, Mýtna, Nad Predmestím, Partizánska, Petrovská, Predmestie, Rohatecká, Slnečná, Stračinská, Sudoměřická, Šebestova, Veľké trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Zlatnícka, Zlatnícka dolina.