Skalica

Volebné okrsky

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
 

 • Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Bajanova, Dr. Valacha, Duklianska, Obrancov mieru, SNP, Tehelňa.
 • Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Hollého, Hurbanova, Koreszkova, Nešporova, Pod záhradkami, Vinohradnícka, Nemocnica Skalica.
 • Volebný okrsok č. 3 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Pod Hájkom 3, 4, 5, 6-14, 15, 16, 17, 18-26, 27-30, 31-34, 35, 40, Psíky.
 • Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica     
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Antona Srholca, Janšákova, Karvašova, Lúčky, L. Svobodu, Pod Hájkom 36 (Zariadenie pre seniorov Skalica), Pod Hájkom 36A (JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov), Samoty, Starohorská, Šrobárova, Vajanského, Skalica súpisné číslo.
 • Volebný okrsok č. 5 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Dr. Clementisa 1-11, 13-27, 29-39, 41-51, 53, 55, 57, 63-67 (nepárne čísla), Mallého 1-7, 11-21, 23-29, 31-41, 43-51 (nepárne čísla).  
 • Volebný okrsok č. 6 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica 
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Dr. Clementisa 4-18, 20-30, 32-42, 44, 46, 48 (párne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova, Športová, mesto Skalica (občania s trvalým pobytom na adrese: mesto Skalica).
 • Volebný okrsok č. 7 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Hodonínska, Mallého 2, 4-6, 10, 12, 16, 18, 20-26, 28-34, 36-70 (párne čísla), Školská, Štúrova.
 • Volebný okrsok č. 8 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Agátová, Bulharská, Doležalova, Dr. F. Buchtu, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, Dr. Ľ. Okánika, F. K. Veselého, Jabloňová, Karmelitská, K Baťáku, K vodárni, Malé trávniky, Malinová, Meňhartka, Mierová, Na skale, P. Bunčáka, Prachová, Pribinova, Priečna, Pri potoku, Rastislavova, Salajka, Strážnická, Suchý riadok, Svätoplukova, Široká, Vrchovského, Zápotočná, Železničná.
 • Volebný okrsok č. 9 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Blahova, Boorova, Družstevná, Gorkého, Jatočná, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna, Lichardova, Madvova, Nádražná, Námestie slobody, Pivovarská, Pod Kalváriou, Podhradie, Potočná, Pplk. Pľjušťa, Ružová, Sasinkova, Škarniclovská, Štefánikova, Vally.
 • Volebný okrsok č. 10 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Pelíškova, Záhradná.
 • Volebný okrsok č. 11 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
  pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR 2020 s trvalým pobytom: Horská, Horská cesta, Jednoradová, Mýtna, Nad Predmestím, Partizánska, Petrovská, Predmestie, Rohatecká, Slnečná, Stračinská, Sudoměřická, Šebestova, Veľké trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Zlatnícka, Zlatnícka dolina.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00