Skalica

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25.mája 2019, od 7:00 do 22:00 hod.

Informácie pre voliča / Information for the voter 
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície 
Tlačivá a vzory

V súvislosti s plnením úloh, ktoré vyplývajú z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu 2019 Vám oznamujeme, že v meste Skalica sú osobami zodpovednými za organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie: 

  • Mgr. Juraj Spáčil  - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy
    tel. č.: 034 – 6903 312, 0908 794 236
    e–mail: spacil.juraj@mesto.skalica.sk
  • Mária Vašíčková – referent evidencie obyvateľstva
    tel. č. 034 – 6903 222
    e-mail: vasickova.maria@mesto.skalica.sk

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica
pre voličov s trvalým pobytom Bajanova, Dr. Valacha, Duklianska, Obrancov mieru, SNP, Tehelňa.

Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica               
pre voličov s trvalým pobytom Hollého, Hurbanova, Koreszkova, Nešporova, Pod záhradkami, Vinohradnícka, Nemocnica Skalica.

Volebný okrsok č. 3 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica
pre voličov s trvalým pobytom Pod Hájkom 3, 4, 5, 6-14, 15, 16, 17, 18-26, 27-30, 31-34, 35, 40, Psíky.

Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica     
pre voličov s trvalým pobytom Janšákova, Karvašova, Lúčky, L. Svobodu, Pod Hájkom 36 (Zariadenie pre seniorov Skalica), Pod Hájkom 36A (JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov), Samoty, Starohorská, Šrobárova, Vajanského, Skalica súpisné číslo.

Volebný okrsok č. 5 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica
pre voličov s trvalým pobytom Dr. Clementisa 1-11, 13-27, 29-39, 41-51, 53, 55, 57, 63-67 (nepárne čísla), Mallého 1-7, 11-21, 23-29, 31-41, 43-51 (nepárne čísla).

Volebný okrsok č. 6 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica 
pre voličov s trvalým pobytom Dr. Clementisa 4-18, 20-30, 32-42, 44, 46, 48 (párne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova, Športová, mesto Skalica (občania s trvalým pobytom na adrese: mesto Skalica).

Volebný okrsok č. 7 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica
pre voličov s trvalým pobytom Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Hodonínska, Mallého 2, 4-6, 10, 12, 16, 18, 20-26, 28-34, 36-70 (párne čísla), Školská, Štúrova.

Volebný okrsok č. 8 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
pre voličov s trvalým pobytom Agátová, Bulharská, Doležalova, Dr. F. Buchtu, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, Dr. Ľ. Okánika, F. K. Veselého, Jabloňová, Karmelitská, K Baťáku, K vodárni, Malé trávniky, Malinová, Meňhartka, Mierová, Na skale, P. Bunčáka, Prachová, Pribinova, Priečna, Pri potoku, Rastislavova, Salajka, Strážnická, Suchý riadok, Svätoplukova, Široká, Vrchovského, Zápotočná, Železničná.

Volebný okrsok č. 9 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
pre voličov s trvalým pobytom Blahova, Boorova, Družstevná, Gorkého, Jatočná, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna, Lichardova, Madvova, Nádražná, Námestie slobody, Pivovarská, Pod Kalváriou, Podhradie, Potočná, Pplk. Pľjušťa, Ružová, Sasinkova, Škarniclovská, Štefánikova, Vally.

Volebný okrsok č. 10 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
pre voličov s trvalým pobytom Pelíškova, Záhradná.

Volebný okrsok č. 11 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
pre voličov s trvalým pobytom Horská, Horská cesta, Jednoradová, Mýtna, Nad Predmestím, Partizánska, Petrovská, Predmestie, Rohatecká, Slnečná, Stračinská, Sudoměřická, Šebestova, Veľké trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Zlatnícka, Zlatnícka dolina.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple