Skalica

Klub Bonifác - oživenie komunity

Celkové výdavky projektu: 7 295,00 EUR
Požadovaná dotácia: 7 295,00 EUR
Splufinancovanie: 0,00 EUR
Poskytovateľ dotácie: Nadácie Slovenskej sportiteľne

Cieľom projektu je rozšírenie poskytovaných komplexných služieb komunitného centra jednotlivcom, rodine, ako aj celej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosť na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov. Cieľom je podpora zmysluplného trávenia voľného času, práca s deťmi a žiakmi, ktorí majú špecifkované problémy učenia a správania, poskytovanie poradenskej a intervenčnej činnosti ich rodičom, zapájanie do pestrej činnosti ľudí s telesným a mentálnym postihnutím, zameriame sa aj na skupiny detí, mládeže a dospelých z rodín s nízkym socio-ekonom. statusom a osôb z menej podnetného prostredia.

 

Realizáciou tohto projektu bude vytvorené komunitné centrum, teda centrum, ktoré v našom meste absentuje a ktoré prispeje ku skvalitneniu života všetkých vekových skupín, ktoré sa v centre budú stretávať a pracovať pod vedením odborníkov, čo prispeje k udržiavaniu celkovej psychickej a fyzickej kondície všetkých klientov.

Dátum vloženia: 19. 11. 2020 7:49
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 11. 2020 7:51
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00