Menu

Skalica

Pomoc deťom zo sociálne slabších rodín vytvorením komunitného centra a organizáciou letného tábora

Celkové výdavky projektu: 12 195,- EUR
Požadovaná dotácia: 8 536,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Primárnym cieľom predkladaného projektu je vytvorenie komunitného centra (v priestoroch Centra voľného času Skalica, ďalej CVČ ), ktoré v meste absentuje a ktoré prispeje ku skvalitneniu života všetkých vekových skupín, ktoré sa v centre budú stretávať a pracovať pod vedením odborníkov. Aktivity CVČ Skalica sú úzko prepojené s aktivitami oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mesta Skalica. V rámci predkladaného projektu sa sekundárne zrealizuje denný tábor (počas letných prázdnin, termín 16.-20.8.2021) pre 15 detí zo sociálne slabých rodín s trvalým pobytom na území mesta Skalica, vo veku od 7 rokov do 14 rokov. 

Realizáciou projektu sa rozšíri poskytovanie komplexných služieb komunitného centra jednotlivcom, rodine, ako aj celej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosť na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov.

Dátum vloženia: 31. 3. 2021 14:53
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2021 15:00

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00