Skalica

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Operačný program : Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom : KF - Kohézny fond
Celkové oprávnené výdavky : 135 002,85 EUR

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo kohézny fond        logo

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Operačný program: Operačný program kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom : KF - Kohézny fond

Zámerom predloženého projektu je výmena nepriepustných povrchov za povrchy, ktoré podporia zadržiavanie zrážkovej vody. Jedným z prínosov tohto projektu bude obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy, čo prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom do vegetácie. Druhým prínosom je zníženie rizika vzniku krátkodobých lokálnych povodní z prívalových dažďov, ktoré sú negatívnym dôsledkom zmeny klímy v mestách.  

Realizáciou projektu príde k :

  • zrušeniu časti asfaltového ihriska a k zmene povrchu spevnenej plochy na celoplošne zatrávnenú plochu, do plochy budú dosadené dreviny 
  • vytvoreniu troch parkovísk a k zmene povrchu spevnenej plochy na plochu s krytom z vegetačnej zatrávňovacej dlažby a vytvorenie zelených plôch

                           

 

Dátum vloženia: 26. 9. 2018 16:14
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2020 10:57
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple