Skalica

Zvýšenie kvality životného prostredia a vytvorenie vhodných podmienok pre včely a hmyz v urbanizovanom prostredí mesta Skalica

Celkové výdavky projektu:11 099,98 EUR
Požadovaná dotácia: 10 000,00 EUR
Spolufinancovanie: 1 099,98 EUR
Poskytovateľ dotácie: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Cieľom projektu je rozvoj a zvýšenie kvality životného prostredia s dôrazom na
vytvorenie vhodných podmienok pre život včiel a hmyzu v urbanizovanom
prostredí. Uvedený cieľ dosiahneme realizáciou týchto aktivít:
- založenie kvetnatých lúk,
- výsadba okrasných krov,
- mobiliár - osadenie lavičiek, hmyzích hotelov a domčekov pre motýle.


 Zrevitalizovaním predmetnej plochy na sídlisku Trávniky dôjde k vytvoreniu vlastného ekosystému v urbanizovanom prostredí s ukážkou biodiverzity. Projekt takto podporí tiež pobyt ľudí v exteriéri s pozitívnym vplyvom na ich zdravie počas pandemickej situácie.

Dátum vloženia: 19. 11. 2020 7:41
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 11. 2020 7:53

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00