MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 
v čase 7.00 h – 22.00 h.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - všetky potrebné informácie tu   
 
                                          

Kontaktné osoby:                                                                                                           
Mgr. Martina Štepanovská                                     
034/690 31 07                                                       
s
tepanovska.martina@mesto.skalica.sk 
Mgr. Juraj Spáčil   
+421 908 794 236
spacil.juraj@mesto.skalica.sk      

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primátor mesta Ing. Ľudovít Barát utvoril jedenásť volebných okrskov a určil jedenásť volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018:

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica 
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Bajanova, Dr. Valacha, Duklianska, Obrancov mieru, SNP, Tehelňa.

Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Hollého, Hurbanova, Koreszkova, Nešporova, Pod záhradkami, Vinohradnícka.

Volebný okrsok č. 3 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica                                 
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom  Pod Hájkom 3, 4, 5, 6-14, 15, 16, 17, 18-26, 27-30, 31-34, 35, 40, Psíky.

Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2, Skalica     
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Janšákova, Karvašova, Lúčky, L. Svobodu, Pod Hájkom 36 (Zariadenie pre seniorov Skalica), Pod Hájkom 36A (JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov), Samoty, Starohorská, Šrobárova, Vajanského, Skalica súpisné číslo.

Volebný okrsok č. 5 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica 
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Dr. Clementisa 1-11, 13-27, 29-39, 41-51, 53, 55, 57, 63-67 (nepárne čísla), Mallého 1-7, 11-21, 23-29, 31-41, 43-51 (nepárne čísla).

Volebný okrsok č. 6 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Dr. Clementisa 4-18, 20-30, 32-42, 44, 46, 48 (párne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova, Športová, mesto Skalica (občania s trvalým pobytom na adrese: mesto Skalica).

Volebný okrsok č. 7 – volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2, Skalica                             
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Hodonínska, Mallého 2, 4-6, 10, 12, 16, 18, 20-26, 28-34, 36-70 (párne čísla), Školská, Štúrova.

Volebný okrsok č. 8 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Agátová, Bulharská, Doležalova, Dr. F. Buchtu, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, Dr. Ľ. Okánika, F. K. Veselého, Jabloňová, Karmelitská, K Baťáku, K vodárni, Malé trávniky, Malinová, Meňhartka, Mierová, Na skale, P. Bunčáka, Prachová, Pribinova, Priečna, Pri potoku, Rastislavova, Salajka, Strážnická, Suchý riadok, Svätoplukova, Široká, Vrchovského, Zápotočná, Železničná.

Volebný okrsok č. 9 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
pre voličov  oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Blahova, Boorova, Družstevná, Gorkého, Jatočná, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna, Lichardova, Madvova, Nádražná, Námestie slobody, Pivovarská, Pod Kalváriou, Podhradie, Potočná, Pplk.Pľjušťa, Ružová, Sasinkova, Škarniclovská, Štefánikova, Vally.

Volebný okrsok č. 10 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom  Pelíškova, Záhradná.

Volebný okrsok č. 11 – volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1, Skalica
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí s trvalým pobytom Horská, Horská cesta, Jednoradová, Mýtna, Nad Predmestím, Partizánska, Petrovská, Predmestie, Rohatecká, Slnečná, Stračinská, Sudoměřická, Šebestova, Veľké trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Zlatnícka, Zlatnícka dolina.

Volebné obvody, volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Skalica