Skalica

Alena Zdražilová

  • zodpovedá za formálnu a vecnú stránku vypracúvaných materiálov pre primátora,
  • zúčastňuje sa porád poradných orgánov primátora, vyhotovuje zápisy a kontroluje plnenie úloh z nich vyplývajúcich,
  • spracúva a sumarizuje informačné a odborné podklady pre potreby primátora,
  • koordinuje stanoviská odborných útvarov mesta k materiálom na pracovné rokovania a kompletizuje podklady pre primátora na tieto rokovania,
  • je oprávnený zadávať čiastkové úlohy vedúcim oddelení na základe pokynov primátora,
  • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora,
  • zodpovedá sa svojou činnosťou primátorovi.

Úloha v org. štruktúre

Odborný asistent primátora - Sekretariát primátora, viceprimátora a prednostu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple