Skalica

BBA. Martina Miturová

•    Sústreďovanie, spracovanie, podávanie informácií,     
•    Vedenie evidencie tovaru, predaj tovar
•    Vedenie evidencie registračnej pokladne,
•    Odovzdávanie mesačného vyúčtovania hotovosti a vyúčtovanie predaného tovaru,
•    Podávanie informácií v CR pre turistov, podnikateľov, študentov,

•    Ponúkanie účastníkom CR široký sortiment doplnkových služieb, 
•    Sledovanie čerpania finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhovanie ich úpravy, pripravovanie podkladov pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok,
•    po vecnej stránke kontrolovanie správnosti faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne,
•    svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu.
 

Úloha v org. štruktúre

Referent TIK - Turistická informačná kancelária

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple