Skalica

Gabriela Helbichová

 • vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút na úseku územného rozhodovania  v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku:
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie podľa § 32 až § 42 zákona
 • vykonáva rozhodovaciu činnosť, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona a osobitných predpisov
 • vedie stavebné konanie /§ 54 až § 65 zákona/
 • vydáva stavebné povolenie  /§ 66 až § 67  zákona/ 
 • vydáva  povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením /§ 68 zákona/
 • vydáva rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia /§ 69 zákona/
 • vedie kolaudačné konanie /§ 76 až § 80 zákona/
 • vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie /§82 zákona/

Úloha v org. štruktúre

Referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00