Menu

Skalica

Ing. Jana Kucharičová

 •  vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút na úseku územného rozhodovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku:
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie podľa § 32 až § 42 zákona
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny /§54 až § 70 zákona/
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia /§ 71 až § 74 zákona/
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby/§ 76 až § 85 zákona/
 • vykonáva rozhodovaciu činnosť, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona a osobitných predpisov
 • vedie stavebné konanie /§ 54 až § 65 zákona/
 • vedie evidenciu podľa stavebného zákona /§128 až § 130, § 132 / ako aj podľa osobitného predpisu /zákon č. 395/2002 Z. z./

Úloha v org. štruktúre

Referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad, Námestie slobody 10, Skalica (Poschodie: 1, Dvere č.: 236)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00