Skalica

Ing. Jozef Hlavatý

  • riadi a zodpovedá za chod oddelenia
  • zastupuje mesto ako účastníka konaní v zmysle stavebného zákona pri investičných akciách v rámci katastra mesta Skalica
  • zabezpečuje spracovanie, obstarávanie a proces schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie mesta
  • koordinuje prípravu a realizáciu investičných akcií mesta v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou mesta
  • vykonáva stavebný dozor v rámci stavebných investícií mesta
  • spolupracuje s kompetentnými orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami v oblasti pamiatkovej starostlivosti

Úloha v org. štruktúre

Vedúci oddelenia výstavby - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     8:00 - 14:00
Utorok          8:00 - 14:00
Streda          10:00 - 16:00
Štvrtok          8:00 - 14:00
Piatok            8:00 - 14:00
Prestávka     11:30 - 12:30