Menu

Skalica

Ing. Jozef Hlavatý

 • riadi a zodpovedá za chod oddelenia
 • zastupuje mesto ako účastníka konaní v zmysle stavebného zákona pri investičných akciách v rámci katastra mesta Skalica
 • zabezpečuje spracovanie, obstarávanie a proces schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie mesta
 • koordinuje prípravu a realizáciu investičných akcií mesta v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou mesta
 • vykonáva stavebný dozor v rámci stavebných investícií mesta
 • spolupracuje s kompetentnými orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami v oblasti pamiatkovej starostlivosti

Úloha v org. štruktúre

Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: 1, Dvere č.: 218)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00