Skalica

Ing. Tatiana Šteflíková

 • samostatné zabezpečenie rozpočtovania alebo financovania súkromných škôl a školských zariadení na území Mesta Skalica a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Skalica,
 • navrhuje a zostavuje rozpočet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Skalica, navrhuje a predkladá rozpočtové opatrenia, prerozdeľuje došlé normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy, vypracúva rozpis finančných prostriedkov,
 • spolupracuje a komunikuje so súkromnými školami a školskými zariadeniami na území Mesta Skalica, s okresným úradom v sídle kraja prípadne inými orgánmi verejnej správy pôsobiacej v oblasti školstva a financovania škôl a školských zariadení,
 • vyhotovuje a podieľa sa na spracovaní štatistických výkazov resp. iných podkladov požadovaných MŠVVaŠ SR.

Úloha v org. štruktúre

Referent pre rozpočtovníctvo škôl - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00