Menu

Skalica

Mgr. Eva Bučková DiS

 • zabezpečuje a vykonáva špecializovanú agendu na úseku kvality v obcou poskytovaných sociálnych službách , na úseku posudzovania odkázanosti občanov na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zodpovedá za prípravu štandardov a implementáciu plnenia podmienok kvality v sociálnych službách, spolupracuje pri riadení a plánovaní procesov v opatrovateľskej službe a navrhuje spôsoby implementácie podmienok kvality v sociálnych službách,
 • spracováva koncepcie, metodiky a postupy plnenia podmienok kvality,
 • zabezpečuje a vykonáva posudkovú činnosť: vydáva sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vyhotovuje zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby,  
 • tvorí/spracováva a navrhuje   projekty/ projektové zámery a spolupracuje na tvorbe komunitného plánovania,
 • poskytuje pomoc a základné sociálne poradenstvo.

Úloha v org. štruktúre

Referent pre kvalitu v sociálnych službách - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica (Poschodie: prízemie )

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00