Skalica

Viera Fulierová

  • riadi a zodpovedá za vedenie matriky
  • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí pre obce Skalica, Mokrý Háj, Prietržka a Vrádište
  • vedie index zápisov do matričných kníh
  • prideľuje nové rodné čísla z Regob-u Banská Bystrica pre novorodencov
  • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
  • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín

Úloha v org. štruktúre

Referent matričného úradu - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple