Menu

Skalica

Sociálna oblasť

Sociálna pomoc - seniori a občania s ŤZP

Sociálna pomoc v hmotnej núdzi a v nepriaznivej sociálnej situácii

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

Nocľaháreň, Útulok Cesta, Práčovňa a Stredisko osobnej hygieny

Byty a Bývanie

 •  vybavuje: Ing. Michaela Hnátová
 •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
 •  tel: +421346903603, mobil: +421 918 340 581
 •  email: hnatova.michaela@mesto.skalica.sk                                                                                  
 •  vybavuje: Elena Riegerová
 •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
 •  tel: +421346903603, mobil: +421 918 340 581
 •  email: riegerova.elena@mesto.skalica.sk

Nájomné bývanie

Mesto Skalica vlastní nájomné byty v celkovom počte 385 bytov v rôznych lokalitách a veľkostiach. Nájomné byty sú prideľované v zmysle platnej legislatívy. Byty sa nachádzajú v nasledovných lokalitách:

 • Karvašova - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 3,50 Eur/m2
 • Lúčky 2580, 2581 - 1 izbové až 3 izbové byty s nájomným 2,90 €/m2
 • Lúčky 2612, 2613, 2643, 2649, 2717, 2796  - 1 izbové a 2 izbové byty s nájomným 3,00 €/m2
 • Tehelňa - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 2,40 €/m2 
 • Zlatnícka ulica - 4 izbové byty s nájomným vo výške 2,55 €/m2 
 • Nádražná ulica - Garsónky až 2 izbové byty s nájomným 1,86 €/m2 
 • Horská ulica - Garsónky až 1 izbové byty s nájomným 1,86 €/m2

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00