Skalica

Užívanie verejne prístupných pozemkov mesta

Užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve Mesta Skalica je možné na základe udelenia súhlasu vydaného Mestom Skalica a uzatvorenej nájomnej zmluvy  s obchodnou spoločnosťou SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o..

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU s.r.o. má ako 100%-ná obchodná spoločnosť založená Mestom Skalica oprávnenie na uzatváranie nájomných zmlúv, ktorých predmetom je užívanie verejne prístupných pozemkov na území mesta. Všetky zmluvné podmienky užívania týchto pozemkov sú súčasťou nájomnej zmluvy, vrátane úhrady za jeho užívanie, ktorú je žiadateľ povinný uhradiť v zmysle uzatvorenej platnej zmluvy.

Súhlas na užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve Mesta Skalica je možné udeliť napr. pre:

  • predajný stánok
  • prenosný reklamný pútač
  • posedenie pred reštauračným zariadením
  • lešenie, stavebný materiál, zariadenie staveniska
  • uloženie zeminy z výkopu
  • a pod. 
     
 vybavuje:  Ing. Nogová Lenka
 adresa:  Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 č. dverí:  223
 tel:  +421346903318
 email:  nogova.lenka@mesto.skalica.sk

Žiadateľ je povinný podať žiadosť na užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve Mesta skalica najneskôr 3 dni pred začatím užívania.

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie verejne prístupného pozemku vo vlastníctve Mesta Skalica

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple