Skalica

Užívanie verejne prístupných pozemkov mesta

 • Mgr. Marek Vyskoč
 • č. dverí 220
 • tel: +421346903220
 • email:  vyskoc.marek@mesto.skalica.sk

Užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve Mesta Skalica je možné na základe udelenia súhlasu vydaného Mestom Skalica a uzatvorenej nájomnej zmluvy  s obchodnou spoločnosťou SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o..

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU s.r.o. má ako 100%-ná obchodná spoločnosť založená Mestom Skalica oprávnenie na uzatváranie nájomných zmlúv, ktorých predmetom je užívanie verejne prístupných pozemkov na území mesta. Všetky zmluvné podmienky užívania týchto pozemkov sú súčasťou nájomnej zmluvy, vrátane úhrady za jeho užívanie, ktorú je žiadateľ povinný uhradiť v zmysle uzatvorenej platnej zmluvy.

Súhlas na užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve Mesta Skalica je možné udeliť napr. pre:

 • predajný stánok,
 • prenosný reklamný pútač,
 • posedenie pred reštauračným zariadením,
 • lešenie, stavebný materiál, zariadenie staveniska,
 • uloženie zeminy z výkopu a pod. 

Žiadateľ je povinný podať žiadosť na užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve Mesta skalica najneskôr 3 dni pred začatím užívania.

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie verejne prístupného pozemku

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00