Skalica

Centrum voľného času

Aktuality z centra

Oznam:

V súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 a následným vyhlásením opatrenia v záujme zdravia obyvateľstva sa začiatok záujmovej činnosti i príležitostnej činnosti odkladá na neurčitý dátum. O zmenách Vás budeme včas informovať!

Za pochopenie ďakujeme a prajeme veľa zdravia!

 

Písomná žiadosť do krúžkov ZČ

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Všeobecne záväzné nariadenie

Ponuka krúžkov záujmovej činnosti

Ponuka krúžkov záujmovej činnosti šk.rok 2020-2021

Zriaďovateľom Centra voľného času Mallého 2, Skalica je Mesto Skalica. Hlavnou náplňou práce je pravidelná záujmová činnosť, ktorá sa uskutočňuje počas celého školského roka. Príležitostnú činnosť,  tvoria aktivity, medzi ktoré spadajú súťaže, turnaje, besedy, výlety a prázdninová činnosť.

Prihlásiť sa môžete v Centre voľného času, na adrese Centrum voľného času Mallého 2, Skalica. ​Bližšie informácie na tel. čísle 034 664 8688 - 0917 693 790.     

Centrum voľného času
Mallého 2
909 01 Skalica
tel.: 034 / 664 8688
mobil: 0917 693 790
cvc@mesto.skalica.sk

Riaditeľka: PaedDr. Dagmar Jůzková

Vychovávateľka: Mgr. Lucia Orthová

Referent administratívy a úseku telovýchovy a športu: Mgr. Miroslav Minďáš

 

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00