Menu

Skalica

Centrum voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom  čase. Centrum voľného času detí usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl. Centrá voľného času, podľa platnej legislatívy vychádzajúcej zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 306/2009, vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže. Zriaďovateľom Centra voľného času Mallého 2 je Mesto Skalica.

 • Centrum voľného času, Mallého 2
 • 909 01 Skalica
 • tel.: 034 / 664 8688
 • mobil: 0917 693 790
 • cvc@mesto.skalica.sk
 • Centrum voľného času, Mallého 2
 • 909 01 Skalica
 • tel.: 034 / 664 8688
 • cvc@mesto.skalica.sk

 

Filipová Kristína, Mgr.

Riaditeľka - Centrum voľného času

Telefón: +421 34 664 8688

Mobil: +421 917 693 790
E-mail: filipova.kristina@mesto.skalica.sk

 

Minďáš Miroslav, Mgr.

Referent administratívy a telovýchovy a športu - Centrum voľného času

Telefón: +421 034 664 8688
E-mail: mindas.miroslav@mesto.skalica.sk

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00