Menu

Skalica

Činnosť

Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Referát kultúry

- organizačne a termínovo zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia v meste /koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, oslavy výročí, ples mesta Skalica, festivaly, tradičné trhy a podujatia, prijatia významných osobností, súťaže a prehliadky/
- spolupracuje s inými kultúrnymi inštitúciami v meste i mimo mesta /umelecké agentúry/, so školami, spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami
- eviduje a vybavuje poštu v systéme DIS
- vykonáva administratívne práce – pracuje s Informačným systémom mesta Skalica a zodpovedá za vkladané údaje do systému
- vedie evidenciu podujatí poriadaných mestom Skalica a štatistiky pre Ministerstvo kultúry SR
- moderuje vernisáže, festivaly, prehliadky a podujatia organizované oddelením marketingu a cestovného ruchu
- podieľa sa na príprave príhovorov a článkov do Skalického pressu

Turistická informačná kancelária 

- predaj suvenírov, upomienkových predmetov a publikácií 
- organizácia prehliadok mesta a sprístupnenie pamiatok
- registrácia výlepu plagátov (správa výlepných plôch)
- spracovanie a distribúcia mesačného prehľadu podujatí 
- predaj lístkov na podujatia cez  predajné systémy
- teoretická a praktická príprava sprievodcov mesta Skalica 
- spolupráca s podnikateľmi v oblasti cestového ruchu 
- administratívne práce – pracuje s Informačným systémom mesta Skalica a zodpovedá za vkladané údaje do systému 
- spracováva a zabezpečuje itineráre pobytov 
- monitoruje a eviduje návštevnosť TIK-u a jednotlivých pamiatok 
- podáva informácie pre domácich obyvateľov, turistov, podnikateľov a študentov
- spolupracuje s Ministerstvom dopravy – sekcia cestovný ruch, TTSK a OOCR Záhorie 

Marketing a médiá
 
- propagácia mesta v médiách, na výstavách a podujatiach  
- tvorba propagačných materiálov
- spolupráca so Skalickou mestskou televíziou 
- uverejňovanie pozvánok, aktualít, oznamov a udalostí www.skalica.sk, www.tikskalica.sk, FB: Skalica Turistická informačná kancelária, FB: Kultúra - MsÚ Skalica  
- spolupráca so Záhoráckym rádiom 
- vydávanie Skalického pressu 
- spolupráca s aplikáciou Mobilný rozhlas 

Adresa

Námestie slobody 96/11
90901, Skalica

Osoby

Koutná Jana

Vedúca referátu marketingu a kultúry

Pavková Katarína, Bc.

Referent manažmentu a ekonomiky TIK

Medňanská Renáta, Ing., LL.M.

Vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu

Miturová Martina, BBA.

Referent manažmentu a propagácie TIK

Surová Sára, Mgr.

Šéfredaktor Skalického pressu

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00