Skalica

Činnosť

Oddelenie kultúry a centra voľného času

 • zabezpečuje kultúrne programy – profesionálne (divadlá, koncerty, prehliadky, festivaly ...), regionálnu kultúru ,
 • záujmové kluby (podpora miestnych umelcov, pomoc pri organizovaní seniorských podujatí ...), družobné styky,
 • nadväzovanie kontaktov, výmenné programy a pod.,
 • spolupracuje so skalickou televíziou – regionálne vysielanie,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.

Adresa

Kráľovská 16
90901, Skalica
Hlavná, Návštevné, Korešpondenčná

Osoby

Koutná Jana

Vedúca referátu marketingu a kultúry

Hazlingerová Michaela

Referent oddelenia kultúry

Jánošíková Lenka

Referent oddelenia kultúry

Pavková Katarína, Bc.

Referent pre ekonomiku a TIK

Medňanská Renáta, Ing.

Vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu

Miturová Martina, BBA.

Referent TIK

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00