Menu

Skalica

ZO zdravotne postihnutej mládeže

Bola založená roku 1976 a preto má už 32 rokov.
Má členov zo Skalice, Holíča, Kopčian, Unína, Gbelov, Radošoviec, Senice, Koválova, Vrádišťa.
Všetci sú tam od zakladajúcich organizáciu až po nového mládenca z Vrádišťa.

História vzniku organizácie bola jednoduchá. Bývalý zväz invalidov určil zo Skalickej organizácie štyroch mladých ľudí, aby založili mládežnícku organizáciu zdravotne postihnutých mladých, vtedy ešte zo Senického okresu. Dostali pečiatku a starajte sa.
Práca, hlavne výbory žiadala obetavosť a chápanie aj ich rodinných príslušníkov. Mnohé hodiny brigád. Klubové priestory sa menili päťkrát. Činnosť a chod akcií bol v organizovaní rôznych súťaží - hlavne športového - ale aj vedomostného charakteru. Súťaže boli miestneho, okresného, krajského usporiadania, no boli aj celoslovenského, vlastne ešte Československého rázu. Po každý rok bola stanovačka na "Kamennej búde" v Zlatníckej Doline. Bolo toho veľa, čo spríjemňovalo neľahký údel zdravotne postihnutých. Je to náročná práca všetko zabezpečovať a vykonávať.

Od roku 1990 všetka činnosť a akcie ostali na samofinancovaní. Členské príspevky, sponzorská pomoc a v posledných rokoch pomoc v podobe 2% z daní zamestnancov a podnikateľov. Jeden veľký sponzor je mesto Skalica v podobe poskytnutia bezbariérových priestorov aj s možnosťou rehabilitačnej a liečebnej terapie širokého spektra; a to zdarma.

Mimo iné sa organizujú zájazdy do ZOO, termálnych kúpalísk a pod. Klubová činnosť je i vo forme vianočných besiedok pre deti a veľa ďalších podujatí zábavného charakteru so súťažami v športe či opekanie na grile s diskotékou. Už 10 rokov poskytuje rybárska organizácia Holíč a Skalica chytanie rýb - v Skalici na "Lipe" a v Holíči v Kopčanoch na "Boričkách". Sú to úžasné zážitky, ktoré sa dajú za pár dní spoločne pripraviť. Súčasťou práce organizácie je poradenstvo v sociálnej i zdravotnej oblasti. Sociálne otázky pomáha už viac rokov riešiť Mgr. Štefan Pikulík- pracovník Úradu práce a sociálnych vecí v Skalici.

Činnosť organizácie, jeho výboru, už 32 rokov chce aspoň takto trocha uľahčiť život zdravotne hendikepovaným mladým ľuďom. Preto prosíme a voláme ďalších mladých spoluobčanov s podobným osudom.

Dajte o sebe vedieť a príďte medzi nás!
Ďakujeme.

Kontakty:
Klubové priestory

Kráľovská 9, 
Skalica         
tzv. Štíbor

Rekoš Jaroslav, Clementisa 44, 
Skalica
+421 34 664 81 86

Pekar Radoslav, Meňhartka 2,
Skalica
+421 907 323 364

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00