Menu

Skalica

Referát bytov a bývania

Nájomné bývanie

Mesto Skalica vlastní nájomné byty v celkovom počte 385 bytov v rôznych lokalitách a veľkostiach. Byty boli vybudované z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií MDVaRR SR. Nájomné byty sú prideľované v zmysle platnej legislatívy.

Všetky nájomné byty vo vlastníctve mesta sú obsadené formou krátkodobého alebo dlhodobého prenájmu. S nájomcom môže byť uzatvorený opakovaný nájom. V prípade uvoľnenia bytu odporúča jeho pridelenie Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri MsZ v Skalici.   

Byty sa nachádzajú v nasledovných lokalitách:

Zoznam nájomných bytov v meste Skalica

Lokalita

Rok výstavby

Počet bytov

Nájom na m2

Garz.

1 izb.

2 izb.

3 izb.

4 izb.

 Nádražná 2300/36, 976/38

2001

39

1,86 €

3

28

8

 

 

 Horská 2373/62

2002

24

1,86 €

16

8

 

 

 

 Zlatnícka 2480/9, 2481/11,  2482/13

2004

12

2,55 €

 

 

 

1

11

 Tehelňa 2452/2, 2543/4,      2454/6

2005

36

2,40 €

 

9

27

 

 

 Lúčky 2580/1,2, 2581/3,4

2007

32

2,90 €

 

2

6

24

 

 Lúčky 2612/7,8, 2613/9,10

2008

44

3,00 €

 

12

32

 

 

 Lúčky 2643/15,16

2009

22

3,00 €

 

6

16

 

 

 Lúčky 2649/17,18

2010

22

3,00 €

 

6

16

 

 

 Lúčky 2717/19,20

2010

22

3,00 €

 

6

16

 

 

 Lúčky 2796/21,22

2012

22

3,00 €

 

6

16

 

 

 Karvašova 2946/2, 4, 6

2016

33

3,50 €

 

9

24

 

 

 Karvašova 3090/8,10

2019

22

3,50 €

 

6

16

 

 

 Karvašova 2991/12,14

2017

22

3,50 €

 

6

16

 

 

 Karvašova 3039/16,18,20

2018

33

3,50 €

 

9

24

 

 

 SPOLU

 

385

 

19

113

217

25

11

* od 01.12.2019

V prípade ak sa počet nájomných bytov zníži alebo zvýši bude uvedený zoznam aktualizovaný

Občania bez domova

V prípade, že sa občan ocitne v krízovej životnej situácii alebo v nepriaznivej sociálnej situácii, môže Mesto Skalica poskytnúť sociálnu pomoc na preklenutie tejto situácie, môže zabezpečiť sociálnu službu v nocľahárni, v útulku, v práčovni a v stredisku osobnej hygieny. www.stiborsi.sk

Legislatíva k predmetnej oblasti

  • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 5/2022, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00