Menu

Skalica

Zariadenia poskytujúce sociálne služby v meste Skalica

 

Poskytovateľ

Druh služby

Forma / čas

Prevádzka

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o.

Nocľaháreň

Pobytová – ročná

Nádražná 33/E, Skalica

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o.

Útulok

Pobytová – ročná

Nádražná 33/E, Skalica

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o.

Denné centrum

Ambulantná

Kráľovská 9, Skalica

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica

Práčovňa 

Ambulantná

Nádražná 33/E, Skalica

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica

Stredisko osobnej hygieny

Ambulantná

Nádražná 33/E, Skalica

Mesto Skalica

Opatrovateľská služba

Terénna

Kráľovská 9, Skalica

Mesto Skalica

Jedáleň

Ambulantná

Kráľovská 9, Skalica

JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov

Pobytová / ročná

Pod hájkom 36/A, Skalica

Zariadenie pre seniorov Skalica

Zariadenie pre seniorov

Pobytová / ročná

Pod hájkom 36, Skalica

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica

Domov sociálnych služieb

Ambulantná

Čulenova 3, Skalica

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica

Domov sociálnych služieb

Pobytová/ ročná

 

Čulenova 3, Skalica

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica

Domov sociálnych služieb

Pobytová/ týždenná

 

Čulenova 3, Skalica

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica

Špecializované zariadenie

Pobytová/ ročná

Čulenova 3, Skalica

Centrum sociálnych služieb Mikádo

Domov sociálnych služieb

Ambulantná

Marešova 1, Skalica

Natália Kučeríková, Skalica

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života

Ambulantná

Priečna 1780/15, Skalica

Beáta Medlenová, Skalica

Zariadenie  starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Ambulantná

Detský domček Kvietok, Pivovarská 21, Skalica

Materská škola a detské jasle Slniečko n.o., Skalica

Zariadenie  starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Ambulantná

Pod kalváriou 22, Skalica

 

      Vyhotovené: 22.6.2022

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00