Skalica

Právnik

- zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu,

- v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR,

- poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a organizáciám podriadeným mestu,

- vedie dokumentáciu právnych predpisov,

- vedie evidenciu a dokumentáciu všeobecne záväzných nariadení mesta,

- pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu,

- zabezpečuje oznámenie a zverejnenie všeobecne záväzných nariadení mesta na úradnej tabuli,

- vedie evidenciu a zakladá originály všetkých zmlúv Mesta Skalica,

- zabezpečuje agendu súvisiacu so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií,

- rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.

Osoby

Kucharičová Andrea, Mgr.

Právnik

Kušnierová Monika, Mgr.

Právnik

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple