Skalica

Stavebný úrad - oznamy

stavebné povolenie" Prestavba a prístavba vinohradníckeho domčeka"
stavebník Ing. Vyskoč Michal tu k stiahnutiu (577.39 kB)

verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí/pokračovaní stavebného konania a U P U S T E N I E od ústneho konania

Dátum: 5. 12. 2022

verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí/pokračovaní stavebného konania a U P U S T E N I E od ústneho konania
stavby: „ SA_ Skalica, SO.EE BD HURBANOVA, ELEKTROENERGETIKA“
stavebník: ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. Bratislava , IČO: 36361518

verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie na stavbu: SA Skalica, Obytná zóna IBV ZIP –Elektroenergetika - časť stavby Trafostanica, VN prípojka, NN distribučný rozvod

Dátum: 2. 12. 2022

verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie na stavbu:
" SA Skalica, Obytná zóna IBV ZIP –Elektroenergetika - časť stavby Trafostanica, VN prípojka, NN distribučný rozvod "
stavebník : Západoslovenská distribučná a.s. , IČO: 36361518

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí /pokračovaní územného konania, pozvanie k ústnemu jednaniu

Dátum: 1. 12. 2022

O Z N Á M E N I E
o začatí /pokračovaní územného konania, pozvanie k ústnemu jednaniu
stavby:" SA_SKALICA, Hurbanova, VNK, TS, NNK“
stavebník: ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. Bratislava

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí /pokračovaní územného konania, pozvanie k ústnemu jednaniu

Dátum: 23. 11. 2022

oznámenie o začatí /pokračovaní územného konania, pozvanie k ústnemu jednaniu stavby " SA_SKALICA, STRAČINKY_TS0058-064,TS,NNK“
stavebník : ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. Bratislava , IČO: 36361518

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu : SA_A1_Skalica Záhrada, TS 58-27, VNK, TS

Dátum: 13. 9. 2022

stavebné povolenie na stavbu "SA_A1_Skalica Záhrada, TS 58-27, VNK, TS"
stavebník ZSD a.s. Bratislava

verejná vyhláška - stavebné povolenie : Bytový dom Lúčky: E2 SO02-Spevnené plochy, komunikácie a parkoviská

Dátum: 25. 8. 2022

stavebné povolenie dopravnej stavby

Oznam o začatí konania - o zmene stavby pred dokončením

Dátum: 9. 5. 2022

Stavebník: HANT Development, a.s.
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 – 4BD"
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-stvrte-v-jazernom-poli-etapa-c-6-4-bd

Verejná vyhláška

Dátum: 25. 2. 2022

Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na stavbu "SA Skalica Zlatnícka, VN269, VNK, TS, NNK" pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Verejná vyhláška

Dátum: 22. 2. 2022

stavebné povolenie" Prestavba a prístavba vinohradníckeho domčeka" stavebník Ing. Vyskoč Michal

Verejná vyhláška

Dátum: 26. 8. 2021

Mesto Gbely - IBV Gbely - Kúcanka - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 2. 12. 2020

Reality SI, a.s. - SKALICA - OBYTNÁ ZÓNA IBV KRIVÉ KÚTY - III. ETAPA - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 5. 2020

Pri Mlyne 2, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 1, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 5. 2020

Pri Mlyne 2, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 2, komunikácia a spevnené plochy - Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00