Menu

Skalica

Stavebný úrad - oznamy

stavebné povolenie" Prestavba a prístavba vinohradníckeho domčeka"
stavebník Ing. Vyskoč Michal tu k stiahnutiu (577.39 kB)

Prerušenie kolaudačného konania- verejná vyhláška

Dátum: 4. 4. 2024

Prerušenie kolaudačného konania- verejná vyhláška
navrhovateľ: Západoslovenská distribučná a.s. , IČO: 36 361 518
stavba „SA_A1_Holíč Skalica VN 113-193,VNK,TS“

IBV Kúcanka Gbely - SO - verejné osvetlenie, SO- Domové prípojky pre RD - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Dátum: 19. 10. 2023

IBV Kúcanka Gbely - SO - verejné osvetlenie, SO- Domové prípojky pre RD - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-kucanka-gbely

rozhodnutie o umiestnení stavby „SKALICA – OBYTNÁ ZÓNA IBV KRIVÉ KÚTY – III. ETAPA“

Dátum: 7. 6. 2023

rozhodnutie o umiestnení stavby „SKALICA – OBYTNÁ ZÓNA IBV KRIVÉ KÚTY – III. ETAPA“
Navrhovateľ, spoločnosť Reality SI, a.s., IČO: 367 180 84, so Námestie sv. Martina 1716/9, 908 51 Holíč

IBV Kúcanka Gbely - STL plynovod , návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Dátum: 13. 1. 2023

IBV Kúcanka Gbely - STL plynovod , návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-kucanka-gbely

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu : SA_A1_Skalica Záhrada, TS 58-27, VNK, TS

Dátum: 13. 9. 2022

stavebné povolenie na stavbu "SA_A1_Skalica Záhrada, TS 58-27, VNK, TS"
stavebník ZSD a.s. Bratislava

verejná vyhláška - stavebné povolenie : Bytový dom Lúčky: E2 SO02-Spevnené plochy, komunikácie a parkoviská

Dátum: 25. 8. 2022

stavebné povolenie dopravnej stavby

Oznam o začatí konania - o zmene stavby pred dokončením

Dátum: 9. 5. 2022

Stavebník: HANT Development, a.s.
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 – 4BD"
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-stvrte-v-jazernom-poli-etapa-c-6-4-bd

Verejná vyhláška

Dátum: 25. 2. 2022

Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na stavbu "SA Skalica Zlatnícka, VN269, VNK, TS, NNK" pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Verejná vyhláška

Dátum: 22. 2. 2022

stavebné povolenie" Prestavba a prístavba vinohradníckeho domčeka" stavebník Ing. Vyskoč Michal

Verejná vyhláška

Dátum: 26. 8. 2021

Mesto Gbely - IBV Gbely - Kúcanka - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 2. 12. 2020

Reality SI, a.s. - SKALICA - OBYTNÁ ZÓNA IBV KRIVÉ KÚTY - III. ETAPA - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 5. 2020

Pri Mlyne 2, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 1, komunikácia a spevnené plochy - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 5. 2020

Pri Mlyne 2, s.r.o. - Bytové domy "Pri Mlyne" na Čulenovej ulici v Skalici - bytový dom 2, komunikácia a spevnené plochy - Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00