Menu

Skalica

OZNAMY

Zobrazené 1-100 z 104

Oznam kúpalisko Zlatnícka dolina

Dátum: 19. 6. 2024

Kúpalisko v Zlatníckej doline bude v tejto letnej sezóne v prípade priaznivého počasia otvorené od piatka 28. 6. 2024 od 13:00 hod.

Odkaz na online sledovanie mestského zastupiteľstva

Dátum: 18. 6. 2024

Pozývame Vás na sledovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa bude konať v stredu 19.6.2024 o 15:00 hod. vo Veľkej zasadačke MsÚ.

Tábor Lienka

Dátum: 17. 6. 2024

Mesto Skalica organizuje denný detský tábor pre deti z rodín v hmotnej núdzi, bude sa konať v termíne 05.08.-09.08.2024.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Dátum: 10. 6. 2024

konaných v sobotu 8. júna 2024

Oznam pre ubytovateľov ukrajinských odídencov

Dátum: 3. 6. 2024

Výkazy za mesiac MÁJ a JÚN 2024

Obchodná verejná súťaž

Dátum: 30. 5. 2024

Prenájom časti vinohradu Novosady dolné na parcele č. 9045

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Dátum: 29. 5. 2024

Údaje o komunálnom odpade z obce za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Služba domáceho tiesňového volania „SOS Gombík“

Dátum: 16. 4. 2024

Služba umožňuje ľuďom aktivovať tiesňové volanie prostredníctvom SOS tlačidla - vyvolanie tiesňového volania jednoduchým stlačením gombíka z akéhokoľvek miesta v domácnosti, na ktorom sa práve nachádzajú.

Výsledky druhého kola voľby prezidenta SR

Dátum: 8. 4. 2024

Výsledky druhého kola voľby prezidenta SR, po jednotlivých okrskoch v meste Skalica.

Poslanecký zbor schválil dotácie

Dátum: 21. 3. 2024

Mesto Skalica podporí v roku 2024 činnosť športových, sociálnych i kultúrnych organizácií dotáciami v celkovej výške až 136.000 €.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 v Skalici

Dátum: 28. 2. 2024

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 v Skalici

Zjednosmernenie ulice Boorova

Dátum: 15. 2. 2024

Vzhľadom na nedostatočné šírkové pomery v časti ul. Boorova bude od dnešného dňa t. j. 15.02.2024, vykonaná zmena organizácie dopravy- zjednosmernenie ul. Boorova v smere od ulice Hurbanova s výjazdom na ul. Hollého.

Mestský vinohrad v Novosadoch je už z 89% prenajatý

Dátum: 15. 1. 2024

Správa mestského majetku zrealizovala úspešnú obchodnú verejnú súťaž na prenájom mestského vinohradu – Novosady dolné.

Zamietavé stanovisko k zámeru činnosti Veterného parku Skalica - východ

Dátum: 15. 12. 2023

Mesto Skalica vydalo zamietavé stanovisko k zámeru činnosti Veterného parku Skalica – východ. Reagovalo tak na výzvu ministerstva o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov v ochrannom pásme potrubia ropovodu

Dátum: 8. 12. 2023

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov v ochrannom pásme potrubia ropovodu

Zamietavé stanovisko k zámeru činnosti Veterného parku Skalica - západ

Dátum: 4. 12. 2023

Mesto Skalica vydalo zamietavé stanovisko k zámeru činnosti Veterného parku Skalica – západ. Reagovalo tak na výzvu ministerstva o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja

Dátum: 21. 11. 2023

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021-2027 - výzva na zverejnenie

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Skalica na obdobie rokov 2024 -2031

Dátum: 20. 11. 2023

Lehota na predloženie pripomienok do 30.11.2023 (vrátane). Pripomienky posielajte na podatelna@mesto.skalica.sk

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

Dátum: 10. 11. 2023

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

Informácie pre ubytovateľov ukrajinských odídencov

Dátum: 30. 10. 2023

Výkazy za mesiac OKTÓBER 2023

Nová jednosmerná ulica v Skalici

Dátum: 2. 10. 2023

Oznamujeme občanom mesta, že Jatočná ulica bude od stredy 4. októbra zjednosmernená - v smere z Lichardovej ulice na Štefánikovu.

Výsledky volieb do NRSR 2023 v meste Skalica

Dátum: 1. 10. 2023

Odpisy zápisníc okrskových volebných komisií
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch

Vychádza historicky prvé číslo magazínu Skalica

Dátum: 12. 6. 2023

Budeme sa z neho tešiť 4-krát do roka - ako zimné, jarné, letné a jesenné číslo.

Kniha Záhoria 2021 – 2022

Dátum: 21. 4. 2023

Zahlasujte za našich skalických autorov! Hlasovať môžete od 19.4. do 17.5.2023 buď prostredníctvom online formulára alebo v knižniciach v Skalici, Senici a Malackách.

Rozhodnutie - Zmena navrhovanej činnosti

Dátum: 18. 4. 2023

Rozhodnutie - Zmena navrhovanej činnosti "Obytná zóna Skalica, IBV IV. etapa - lokalita Krivé kúty"

Poukázanie 2% z daní v roku 2023

Dátum: 9. 3. 2023

Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%

Informácie o dani z nehnuteľností

Dátum: 17. 1. 2023

o dani za psa, o dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje pre rok 2023

Zomrel Vladimír Krčméry

Dátum: 21. 12. 2022

Smutná správa - zomrel Vladimír Krčméry, čestný občan mesta Skalica.

Petícia – Zastavme hazard v Skalici

Dátum: 15. 12. 2022

Odpoveď

Západoslovenská distribučná a.s. - Výzva

Dátum: 23. 11. 2022

Výzva na vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

GISPLAN

Dátum: 15. 11. 2022

Nový geografický informačný systém mesta Skalica

Anketa - revitalizácie sídliska Trávniky

Dátum: 20. 9. 2022

Mesto Skalica pripravuje štúdiu revitalizácie sídliska Trávniky (ul. Pelíškova a Záhradná).

Oznámenie

Dátum: 19. 8. 2022

Mesto Skalica oznamuje nájomcom bývajúcich v nájomných bytoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Skalica.

Oznam - ihrisko Tornádo

Dátum: 18. 8. 2022

Mesto Skalica oznamuje, že rekonštrukcia liateho gumeného povrchu na Ihrisku Tornádo je hotová, a preto bude ihrisko na Clementisovej ulici opäť otvorené od piatka 19.8.2022.

V Skalici sa bude po prvý raz konať otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Dátum: 9. 8. 2022

Mesto Skalica Vás srdečne pozýva v piatok 2. septembra 2022 do Skalice, kde prebehne otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Dátum: 13. 5. 2022

Údaje za rok 2021.

Úplné znenie záväzných častí Územného plánu mesta Skalica

Dátum: 14. 4. 2022

Vrátane Zmien a doplnkov č. 6 schválených Uznesením MsZ č. 26/2022 zo dňa 23.2.2022

V Skalici otvorili triedu materskej školy pre deti z Ukrajiny

Dátum: 5. 4. 2022

Mesto Skalica reaguje na nárast počtu utečencov otvorením triedy pre ukrajinské deti v Materskej škole Skalica na pracovisku Dr. Clementisa.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Dátum: 1. 4. 2022

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2022

Oznam o otvorení novej triedy MŠ pre ukrajinské deti

Dátum: 25. 3. 2022

Od 04.04.2022 otvárame na pracovisku materskej školy EP Dr. Clementisa novú triedu.

Opätovná výzva o hlásení poskytnutia ubytovania odídencom z Ukrajiny

Dátum: 16. 3. 2022

Na základe pokynu Ministerstva vnútra SR je nutné HLÁSIŤ túto skutočnosť na nižšie uvedené kontakty

Prehľad financovania sociálnych služieb

Dátum: 1. 3. 2022

Prehľad financovania sociálnych služieb.

Zabezpečenie sociálnej služby

Dátum: 25. 2. 2022

Mesto Skalica, v zmysle § 8 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021 v Skalici

Dátum: 22. 2. 2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v Skalici

Petícia za referendum

Dátum: 22. 2. 2022

Zber podpisov za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby

Skalica spúšťa v roku 2022 viaceré investičné projekty

Dátum: 18. 11. 2021

Mesto Skalica si na nový rok 2022 naplánovalo prípravu a realizáciu viacerých investičných projektov.

Zmena v tarife pre seniorov v prímestských linkách TTSK

Dátum: 17. 6. 2021

Od 1.7.2021 možnosť zakúpenia seniorpasu

V Skalici sa sčítalo 14590 obyvateľov

Dátum: 15. 6. 2021

Sčítanie obyvateľstva, ktoré prebiehalo od 15. februára do 13. júna 2021 je úspešne ukončené.

Nová detská ambulancia v Skalici

Dátum: 2. 6. 2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica má od 1.6.2021 novú ambulanciu pre deti a dorast.

Nemocnica v Skalici otvorila nový onkologický pavilón

Dátum: 28. 5. 2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, člen skupiny AGEL po mesiacoch rekonštrukcie dňa 27.5.2021 slávnostne otvorila úplne nový Onkologický pavilón.

Skalica je občanom otvorená

Dátum: 23. 3. 2021

Skalica sa snaží informovať svojich obyvateľov o aktuálnych informáciách, podujatiach či projektoch, ktoré realizuje mesto. Mestský úrad využíva na komunikáciu s občanmi viaceré komunikačné prostriedky.

Zavedenie zberu kuchynského odpadu z domácností

Dátum: 11. 12. 2020

Na základe novelizácie zákona o odpadoch vzniká obciam od 1.1.2021 zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

V Skalici vzniknú dva volebné obvody

Dátum: 20. 10. 2020

V Skalici dňa 20.10.2020

Mesto Skalica spúšťa Mobilný Rozhlas

Dátum: 13. 3. 2020

Tlačová správa Mesta Skalica - Moderná smart komunikácia pre Skaličanov i návštevníkov

Mapa mesta

Dátum: 24. 3. 2017

Mapa mesta Skalica a okresu Skalica

Spustil sa nový web pre Materskú školu

Dátum: 13. 6. 2016

http://ms.skalica.sk/

Daň za ubytovanie

Dátum: 17. 3. 2016

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej

Daň z nehnuteľností

Dátum: 17. 3. 2016

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niek

Daň za psa

Dátum: 17. 3. 2016

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej

Daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Dátum: 17. 3. 2016

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávaj

Povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia

Dátum: 16. 3. 2016

1. Povolenie/súhlas stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
2. Povolenie/súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
3. Platenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Vydávanie rozhodnutia/súhlasu na výrub dreviny

Dátum: 16. 3. 2016

Mesto vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva súhlasy a rozhodnutia o výrube drevín rastúcich v zastavanom území mesta, ukladá opatrenia na ozdravenie dreviny, prijíma ohlásenia o vyrúbaní dreviny a o vykonaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na budove

Dátum: 16. 3. 2016

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovan

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Dátum: 16. 3. 2016

Mesto Skalica v zmysle zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytuje informácie zo svojich evidencií. Potvrdenie o veku stavby vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (ohodnotenie nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby ne

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove

Dátum: 16. 3. 2016

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovan

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Dátum: 16. 3. 2016

Žiadosti sa podávajú písomne na adresu: Mesto Skalica, Nám. slobody č. 10, 909 01 Skalica

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Dátum: 16. 3. 2016

Ak je pripojenie účelovej komunikácie na miestnu alebo zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť súčasťou územného konania, rozhoduje o pripojení stavebný úrad, cestný správny orgán – Mesto Skalica vydá záväzné stanovisko. Za vydanie záväzného stanoviska pre účely územného kona

Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

Dátum: 15. 3. 2016

1. Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby
2. Rozhodnutie na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia
3. Vyjadrenie k stavbám rodinným domom, k stavbám na individuálnu rekreáciu, k žumpám

Žiadosť o stavebné povolenie

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokum

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokum

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu.

Rozhodnutie o odstránení stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, zmeny stavebníka, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu.

Predĺženie termínu ukončenia stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, zmeny stavebníka, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokumentácie - podľa potreby upresní

Ohlásenie udržiavacích prác

Dátum: 15. 3. 2016

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.

Ohlásenie stavebnej úpravy

Dátum: 15. 3. 2016

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Ohlásenie drobnej stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej zariadení, umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projek

Kolaudačné rozhodnutie

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej zariadení, umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projek

Mestský letný tábor Lienka

Dátum: 15. 3. 2016

Pre deti z rodín v hmotnej núdzi a nízko príjmových rodín Mesto Skalica organizuje každoročne Letný tábor Lienka. Tábor sa realizuje pre deti vo veku od 7 – 14 rokov počas letných prázdnin.

Jednorazový príspevok k dávke v hmotne núdzi

Dátum: 15. 3. 2016

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje peňažnou a nepeňažnou formou (ceninové poukážky) na základe vydaného rozhodnutia Mestom Skalica. Účel: zakúpenie: ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, školských pomôcok, potravín (okrem alkoholu, kávy, tabakových výrobkov), mimoriadne liečebné náklady

Dobrovoľné združovanie v spoločenských organizáciách

Dátum: 15. 3. 2016

Ste v dôchodkovom veku, máte zdravotné postihnutie alebo máte doma člena rodiny so zdravotným postihnutím?

Umiestnenie do domova sociálnych služieb

Dátum: 15. 3. 2016

Umiestňovanie občanov a žiadosti do domova sociálnych služieb zabezpečuje Úrad Trnavského samosprávneho kraja v Trnave. Pomoc pri vybavovaní žiadosti v rámci sociálneho poradenstva vybavuje:

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

Dátum: 15. 3. 2016

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie tejto služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Dátum: 15. 3. 2016

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II. Odkázanosť na pomoc inej osoby a odkázanosť na sociálne služby posudzuje posudkový lekár na základe zdravotnej dokumentácie.

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Dátum: 15. 3. 2016

Mesto Skalica zabezpečuje sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti občana v pracovné dni. Podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku alebo nepriaznivý zdravotný stav. Úhrada za donášku stravy do domácnosti občana je 0,50 € za jednu donášku.

Príspevok na stravovanie dôchodcov

Dátum: 15. 3. 2016

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom.

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie

Dátum: 15. 3. 2016

Mesto Skalica podľa staveného zákona podáva územno-plánovacie informácie z platného územného plánu mesta. Za poskytnutie informácie sa vyberá správny poplatok 2€ (podľa položky 2a sadzobníka správnych poplatkov).

Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva

Dátum: 15. 3. 2016

Ak pri realizácii prípojok alebo pri plánovanej oprave inžinierskych sietí dochádza k rozkopávke miestnej komunikácie (tzn. ulice, parkoviska, spevnených plôch pre dopravu, chodníka a pod.), cestný správny orgán - Mesto Skalica vydá rozhodnutie o zvláštnom užívaní. Za povolenie zvláštneho užívania s

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania

Dátum: 15. 3. 2016

Obec ako cestný správny orgán vydáva povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,s.r.o.) a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici.
Takéto užívanie je najmä:
• preprava nadmieru ťažkých a

Žiadosť o povolenie uzávierky

Dátum: 15. 3. 2016

O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.) a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici.

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Dátum: 15. 3. 2016

Ak je pripojenie účelovej komunikácie na miestnu alebo zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť súčasťou územného konania, rozhoduje o pripojení stavebný úrad, cestný správny orgán – Mesto Skalica vydá záväzné stanovisko.
Za vydanie záväzného stanoviska pre účely územného ko

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta

Dátum: 15. 3. 2016

Vyhradené parkovacie miesto možno zriadiť na verejných parkoviskách, odstavných prvkoch, parkovacích pásoch a iných verejných priestranstvách pre potreby fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím a pre orgány štátnej správy.

K žiadosti o

Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu

Dátum: 15. 3. 2016

Mesto Skalica vydáva povolenie na vjazd do zákazu vjazdu s dodatkovou tabuľkou „Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica“ len na základe schválenej a opodstatnenej žiadosti /podľa VZN č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev/. Povolenie sa vydáv

Žiadosť o určenie dopravného značenia

Dátum: 15. 3. 2016

Každé umiestnenie dopravnej značky a dopravného zariadenia (podľa vyhlášky č. 9/2009 Z.z.), trvalé alebo dočasné, zvislé alebo vodorovné dopravné značenia, na miestnych alebo účelových komunikáciách podlieha určeniu cestného správneho orgánu, ktorým je Mesto Skalica. Dopravné značky na cestách II. a

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 14. 3. 2016

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku vyberá Mesto Skalica poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Skalica.

Štátny fond rozvoja bývania

Dátum: 3. 3. 2016

text sa upravuje

Zobrazené 1-100 z 104

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00