Menu

Skalica

Príspevok na stravovanie dôchodcov

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom.

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v sume 1,10; 0,80 a 0,50 € na jedno teplé jedlo v pracovné dni podľa výšky dôchodku:
- dôchodok do 450 € - suma príspevku 1,10 €
- dôchodok do 550 € - suma príspevku 0,80 €
- dôchodok do 600 € - suma príspevku 0,50 €

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov 

 •  vybavuje: Bc. Martina Míšaná
 •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
 •  tel: +421346903602 
 •  email: misana.martina@mesto.skalica.sk

 

 

 

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 10:24

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00