Skalica

Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

1. Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby
2. Rozhodnutie na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia
3. Vyjadrenie k stavbám rodinným domom, k stavbám na individuálnu rekreáciu, k žumpám

 vybavuje:   Ing. Moravec Jozef
 adresa:  Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 č. dverí:  236
 tel:  +421346903237
 email:  moravec.jozef@mesto.skalica.sk

  1. Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby 

Jedná sa o uskutočnenie studne, ktorá môže byť vyhotovená kopaním alebo vŕtaním (kopaná studňa, vŕtana studňa) a odber vody bude uskutočňovaný čerpadlom. Mesto vydáva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pre potreby domácností. 
Správny poplatok za vydanie povolenia: fyzická osoba - 30€, právnická osoba - 50€

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

  1. Rozhodnutie na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia

Vydáva sa na základe predošlého vydaného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Mesto vydáva povolenie na užívanie vodnej stavby pre potreby domácností s povolením na osobitné užívanie vôd.
Správny poplatok za vydanie povolenia: fyzická osoba - 15€, právnická osoba - 30€

Rozhodnutie/Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (studne) nie je potrebné:

  • na odber podzemných vôd – domové studne s ručným čerpaním,
  • na odber povrchových vôd (z vodného toku) – gravitačný alebo s čerpaním do 60l/min. a zachytávanie v nádržiach s objemom do 5 m³,
  • na zachytávanie vôd z povrchového odtoku (dažďové vody), na vsakovacie studne u rodinných domov,
  • na záchytné priekopy na odvedenie vôd za účelom ochrany nehnuteľnosti proti škodlivým účinkom vody.

Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia

  1. Vyjadrenie k stavbám rodinným domom, k stavbám na individuálnu rekreáciu, k žumpám

Mesto vydáva vyjadrenie k stavbe formou záväzného stanoviska. V prípade, že ide o stavbu umiestnenú pri vodnom toku je potrebné, aby investor doložil stanovisko správcu vodného toku. 

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 13:20
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2018 9:12

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple