Skalica

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Mesto Skalica v zmysle zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytuje informácie zo svojich evidencií. Potvrdenie o veku stavby vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (ohodnotenie nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované, na základe písomnej žiadosti.

  •  vybavuje: Katarína Danieliková
  •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 217
  •  tel: +421346903217
  •  email: danielikova.katarina@mesto.skalica.sk
  • Žiadosť o potvrdenie veku stavby
Poplatky: správny poplatok 2 € (v hotovosti do pokladne MsÚ )
Lehota: do 30 kalendárnych dní
Dátum vloženia: 16. 3. 2016 8:15
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2019 8:43

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple