Skalica

Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu

Mesto Skalica vydáva povolenie na vjazd do zákazu vjazdu s dodatkovou tabuľkou „Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica“ len na základe schválenej a opodstatnenej žiadosti /podľa VZN č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev/. Povolenie sa vydáv

 •  vybavuje: Ing. Roman Bohun
 •  č. dverí: 223
 •  tel:  +421346903223
 •  email:  bohun.roman@mesto.skalica.sk

Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu

Zoznam lokalít v meste Skalica, do ktorých má Mesto Skalica oprávnenie vydávať povolenia na vjazd. Takéto lokality sú opatrené dopravnou značkou „Zákaz vjazdu“ s dodatkovou tabuľkou „Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica":

 • Záhradná – k činžiakom pred vchody č. 7 až č. 12
 • Pelíškova – činžiaky za vchody č. 28 a č. 35
 • Pod Hájkom – zdravotné stredisko, k činžiakom pred vchody č. 6 až č. 14, pred vchody č. 26 až č. 24
 • Dr. Clementisa – k činžiakom pred vchody č. 4 až 17, č. 13 až 27, č. 41 -51, k vchodu č. 44, k vchodu č. 53,
 • Športová – za budovou „Športky“
 • Mallého – k činžiakom vchody č. 28 až 34

Nádražná - na cintorín, cez prepoj na Potočnú.

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 9:02

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00