Skalica

Mestský cestovný ruch v Skalici

Realizácia projektu je naplánovaná v časovom horizonte august 2005 - august 2007. Projekt zahŕňa obnovu verejných priestranstiev v rozsahu celej pamiatkovej zóny v Skalici.

Výrazná obnova mestskej pamiatkovej zóny (verejných priestranstiev) so zázemím pre návštevníkov v intenciách starobylého kráľovského mesta, ktorá podporí obnovu a využitie kultúrno-historického dedičstva Skalice ako základného potenciálu pre rozvoj kultúrneho a mestského cestovného ruchu.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica sa realizuje v rámci implementácie programu Priority 2: Rozvoj cestovného ruchu Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PS), Opatrenia 2.1: Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu, projektu Mestský cestovný ruch v Skalici, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), štátneho rozpočtu (MH SR RO - Ministerstvo hospodárstva ako riadiaci orgán a SACR SO/RO – Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom) a z vlastných prostriedkov mesta Skalica.

Výška získaného nenávratného príspevku je 120 mil. Sk, z príspevku z ERDF 75 % z celkových oprávnených nákladov a zo štátneho rozpočtu 20 % z celkových oprávnených nákladov. Zvyšok nákladov je financovaných z rozpočtu mesta Skalica.

Rozpočet projektu je v nasledovnom zložení: 

  • Oprávnené náklady 126.315.789,48 Sk,
  • Neoprávnené náklady 50.698.812,88 Sk,

  • Celkové náklady za I., II., III. etapu 177.014.602,36 Sk.

  • Predpokladané financovanie celého projektu vrátane IV. etapy je 211,5 mil Sk.

     

    Realizácia projektu je naplánovaná v časovom horizonte august 2005 - august 2007. Projekt zahŕňa obnovu verejných priestranstiev v rozsahu celej pamiatkovej zóny v Skalici.

Dátum vloženia: 25. 2. 2016 12:55
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple