Menu

Skalica

MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa - extenzívna vegetačná strecha

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu: 191 021,37 €
Výška NFP: 181 470,30 €

Cieľom projektu je odstránenie havarijného stavu strechy - t.j. odstránenie problému zatekania plochej strechy, zníženie tepla potrebného na vykurovanie a zlepšenie tepelno-technických vlastností. Realizáciou zelenej strechy sa zníži energetická spotreba - t.j. náklady na chladenie resp. vykurovanie, zníži sa uhlíková stopa, znížia sa náklady na odvádzanie zrážkových vôd do kanalizácie, zníži sa prašnosť a nastaví sa "malý vodný obeh" v okolí stavby.

Dátum vloženia: 6. 2. 2020 9:35
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 3. 2023 10:49

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00