Skalica

Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti Katastrálne územie Skalica

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013, oblasť podpory II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny.

Parcely č. : 11960/2, 11771, 11740, 11754, 11959, 11940, 11616, 11637, 10501, 10502, 13844, 13866, 13868, 13688, 13795, 13972, 12976/2

Predmetom aktivít tohto projektu je snaha napomôcť vytváraniu podmienok pre zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu s ohľadom na jedinečnosť jeho prírodného prostredia, kultúrnej krajiny, ako aj jeho neopakovateľných špecifických danností. Súčasťou tohto opatrenia je aj podporovať rozvoj a ochranu biodiverzity, charakteru krajiny a jej rehabilitáciu.

V projekte je riešených 9 úsekov vetrolamov, na celkovej výmere 9 ha, pričom podľa charakteru krajiny boli navrhnuté dva typy vetrolamov, lužný les a pahorkatina.

Medzi aktivity projektu patrí napríklad: príprava pozemku, vytýčenie hraníc pozemku, hĺbenie jám pre sadenice stromov, výsadba sadeníc, nákup sadeníc, individuálna ochrana sadeníc, údržba počas 36 mesiacov.

Celkové oprávnené náklady: 228.500,- €
Dotácia: 217.075,- € (95%)
Plánované ukončenie projektu: 30.09.2013

Akcia je realizovaná ako súčasť projektu (kód projektu 22420220013), ktorý je spolufinancovaný z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, Spoločne bez hraníc.

logo

Dátum vloženia: 25. 2. 2016 13:18
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple