Skalica

Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka

Hlavný cieľ: vytvorenie jedného spoločného cezhraničného regiónu cestovného ruchu a tým podpora turizmu a návštevnosti prihraničných regiónov Skalicka a Strážnicka. Naplnením tohto cieľa dôjde nielen k zintenzívneniu vzájomnej cezhraničnej spolupráce, ale aj k pozitívnemu ekonomickému efektu týkajúceho sa malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb.

Špecifické ciele:

1. Podpora cestovného ruchu a návštevnosti cezhraničného regiónu prostredníctvom zavedenia využívania multimediálnych audio-vizuálnych sprievodcov vhodných aj pre nepočujúcich účastníkov cestovného ruchu a zavedenie audio nahrávok využiteľných "chytrými telefónmi" koncových užívateľov prostredníctvom QR kódov.

2. Vytvorenie tlačenej mapy spoločného regiónu cestovného ruchu s vyznačenými kultúrnymi pamiatkami a inými turistickými cieľmi so vzájomnou nadväznosťou na nahrávku v audio-vizuálnom sprievodcovi pre lepšiu orientáciu a zvýšený komfort účastníkov cestovného ruchu.

3. Vytvorenie regionálneho propagačného materiálu – tlačeného sprievodcu regiónom s uvedením regionálnych kultúrnych a prírodných turistických atraktivít, vrátane významných prvkov kultúrneho dedičstva cezhraničného regiónu.

"SPOLOČNE BEZ HRANÍC"

Logo

Dátum vloženia: 15. 11. 2016 7:54
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018 14:22
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple