Menu

Skalica

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 167 166,24 €
Výška NFP: 158 807,93 €

IROP

    EUMPSRHlavným cieľom predkladaného projektu bolo zlepšenie kvality života v Skalici prostredníctvom regenerácie verejného priestranstva vnútrobloku sídliska na ulici Mallého so zameraním na zlepšenie environmentálnych aspektov v danej oblasti. V rámci projektu boli realizované nasledovné aktivity: 

 • voľná krajina - les - doplnenie existujúcej stromovej vegetácie o dlhoveké listnaté stromy (veľko-korunné, listnaté, autochtónne a dlhoveké stromy); do sídliska je vnesený lesný ekosystém formou výsadby kvitnúcich cibuľovín vysádzaných nepravidelne s cieľom dosiahnutia prirodzeného efektu, 
 • kvetnaté lúky - vytvorenie vlastného ekosystému v mestskom prostredí s ukážkou biodiverzity,
 • urbanizovaná krajina - regenerácia existujúcich trávnatých plôch, 
 • obnova detských ihrísk - asfaltové ihrisko "A" pre pohybové hry menších detí: odstránenie povrchovej vrstvy asfaltu, nová asfaltová vrstva, maľba hracích čiar,osadenie basketbalového koša; asfaltové ihrisko "B" pre pohybové hry väčších detí: odstránenie povrchovej vrstvy asfaltu, nová asfaltová vrstva, maľba hracích čiar, osadenie 2 ks stĺpikov pre osadenie volejbalovej siete; ihrisko "C" (s hojdačkami): osadenie oceľovej rámovej konštrukcie pre 2 ks závesných hojdačiek, dopadová plocha; asfaltové ihrisko "D" (pre pohybové hry väčších detí): odstránenie povrchovej vrstvy asfaltu, nová asfaltová vrstva, maľba hracích čiar, osadenie 2 ks konštrukcií s basketbalovým košom; asfaltovo-pryžové ihrisko "E" (pre menšie deti s atraktívnymi hracími prvkami): odstránenie povrchovej vrstvy asfaltu, nová asfaltová vrstva, realizácia dopadových plôch, odstránenie starej rámovej oceľovej konštrukcie a nízkeho oceľového oplotenia, doplnenie nových hracích prvkov
 • obnova chodníkov - odstránenie poškodeného asfaltového povrchu, nový asfaltový povrch a výmena parkových obrubníkov, 
 • obnova poškodených asfaltových komunikácií (pojazdné chodníky ako prístup ku kontajnerovým stojiskám) - odstránenie poškodeného asfaltového povrchu a realizácia novej asfaltovej vrstvy.
Dátum vloženia: 1. 2. 2018 13:58
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2022 9:38

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00